M.Broitmans, J.Ķikuts. Bezvadu tīkla arhitektūras īpatnības,-LU 69.konference, 2011, 93