A.Ermuiža, J.Iščenko, Daudzaģentu sistēmu pielietojumi datortīklu starpprogrammatūrā. RTU zinātniskie raksti, Datorzinātne, sērija 5, sējums 35, Rīga 2008, lpp.86-95.