A.Baums, A.Gordjušins, Ņ.Zaznova. Daudzsensoru tīklu „1-Wire” darbspējas novērtēšana. RTU zinātniskie raksti, Datorzinātne, sērija 5, sējums 35, Rīga 2008, lpp.80-85.