A. Lorencs. Kvantitatīvā izglītība. Sakaru Pasaule, 2005. Nr.1(37), lpp. 47.- 49.