A.Ermuiža. “Lekciju konspekti datortīklos”. http://www.cs.rtu.lv/PubsLoc/Ermuiza/Saturs.htm RTU, 2005.