Dr. sc. comp. Kārlis Freivalds

Dr. sc. comp. Kārlis Freivalds

Vadošais pētnieks
[protected]

Dr. Kārlis Freivalds ir vadošais pētnieks Elektronikas un datorzinātņu institūtā. Absolvējis Latvijas Universitāti (Rīga, Latvija), ieguvis zinātņu doktora grādu datorzinātņu studiju programmā. Viņš ir 30+ zinātnisku publikāciju un 7 patentu pieteikumu autors. Ir bijis iesaistīts dažādos zinātniskos un industriālos projektos datorredzes, mākslīgā intelekta, grafu algoritmu, bioinformātikas un kvantu skaitļošanas jomās, kur vadījis pētniecisko darbu kā arī programmatūras izstrādi un ieviešanu ražošanā. Galvenās pētījumu jomas ir mākslīgais intelekts, datorredze, robotika un mašīnmācīšanās, pēdējā laikā uzmanību veltot dziļajiem neironu tīkliem, kur ir izstrādājis vairākas jaunas neironu tīklu arhitektūras ātrai virkņu apstrādei, algoritmiskiem uzdevumiem un NP-sarežģītu problēmu risināšanai. Viņš ir arī docents Latvijas Universitātes Datorikas fakultātē, kur pasniedz attēlu apstrādes un datorredzes algoritmu programmēšanu.

Google Scholar profils.

Saistītās publikācijas:

 1. Teikmanis, O., Leja, L., & Freivalds, K. Applying a Differentiable Physics Simulation to Move Objects with Fluid Streams. (2023). International Workshop on Embedded Digital Intelligence (IWoEDI’2023).
 2. E. Ozolins, K. Freivalds, A. Draguns, E. Gaile, R. Zakovskis, S. Kozlovics “Goal-aware neural SAT solver” 2022 International Joint Conference on Neural Networks (IJCNN), 1-8, IEEE. https://ieeexplore.ieee.org/document/9892733
 3. Gatis Melkus, Karlis Cerans, Karlis Freivalds, Lelde Lace, Darta Zajakina, Juris Viksna “Analysis of Dynamics and Stability of Hybrid System Models of Gene Regulatory Networks.” The 12th International Conference on Computational Systems-Biology and Bioinformatics. 2021.
 4. Draguns, A., Ozoliņš, E., Šostaks, A., Apinis, M., & Freivalds, K. (2021). Residual Shuffle-Exchange Networks for Fast Processing of Long Sequences. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence, 35(8), 7245-7253. https://ojs.aaai.org/index.php/AAAI/article/view/16890
 5. Ozolinš, K. Freivalds and A. Šostaks, “Matrix Shuffle- Exchange Networks for Hard 2D Tasks,” 2021 International Joint Conference on Neural Networks (IJCNN), 2021, pp. 1-8, doi:10.1109/IJCNN52387.2021.9533919. https://ieeexplore.ieee.org/document/9533919/
 6. Barzine, M.P., Freivalds, K., Wright, J.C., Opmanis, M., Rituma, D., Ghavidel, F.Z., Jarnuczak, A.F., Celms, E., Čerāns, K., Jonassen, I. and Lace, L., 2020. Using Deep Learning to Extrapolate Protein Expression Measurements. Proteomics, 20(21-22), p.2000009.
 7. Kārlis Freivalds, Emīls Ozoliņš, and Agris Šostaks. “Neural Shuffle-Exchange Networks-Sequence Processing in O (n log n) Time.” In Advances in Neural Information Processing Systems, pp. 6626-6637. 2019.
 8. Karlis Martins Briedis, Karlis Freivalds. On-line Television Stream Classification by Genre. Baltic Jornal of.Modern Computing, Vol. 6 (2018), No. 3, pp. 235–246.
 9. Karlis Freivalds, Renars Liepins. “Improving the Neural GPU Architecture for Algorithm Learning.” The ICML workshop Neural Abstract Machines & Program Induction v2 (NAMPI 2018)
 10. Arturs Sprogis, Karlis Freivalds, and Elita Cirule. “Implementing a Face Recognition System for Media Companies.” In International Baltic Conference on Databases and Information Systems, pp. 328-341. Springer, Cham, 2018.
 11. Jans Glagoļevs, Kārlis Freivalds “Logo Detection in Images Using HOG and SIFT”, 5th IEEE Workshop on Advances in Information, Electronic and Electrical Engineering (AIEEE), Riga, Latvia, 2017, pp. 1-5.
 12. Kārlis Freivalds, Jans Glagoļevs “A Statistical Method for Object Counting”. Proceedings of 2017 International Conference on Digital Signal Processing (ICDSP 2017) Kuala Lumpur, Malaysia
 13. Jevgenijs Vihrovs, Krišjānis Prūsis, Kārlis Freivalds, Pēteris Ručevskis and Valdis Krebs “A Potential Field Function for Overlapping Point Set and Graph Cluster Visualization.” International Joint Conference on Computer Vision, Imaging and Computer Graphics (pp. 136-152). Springer, 2015
 14. Kārlis Freivalds, Jans Glagoļevs. “Graph Compact Orthogonal Layout Algorithm.” 3rd International Symposium on Combinatorial Optimization, ISCO 2014, Springer LNCS Volume 8596, pp 255-266.

Saistītie patenti:

EP3136607A1 K.Freivalds, J.Vīksna, M.Grasmanis, E.Celms “A method and system for encoding and decoding of suffix tree and searching within encoded suffix tree”, 2015.

US8542234B2. Brendan Madden, Karlis Freivalds, Francois Bertault, Uli Foessmeier, “SYSTEM FOR ARRANGING A PLURALITY OF RELATIONAL NODES INTO GRAPHICAL LAYOUT FORM”, 24.09.2013.

Nesenie projekti

Nesenās publikācijas

Patenti