Dr.sc.comp. Kārlis Freivalds

Dr. Kārlis Freivalds ir vadošais pētnieks Elektronikas un datorzinātņu institūtā. Absolvējis Latvijas Universitāti (Rīga, Latvija), ieguvis zinātņu doktora grādu datorzinātņu …

Lasīt vairāk

Dr. sc. ing. Rihards Novickis

Darbs zinātnē ir privilēģija, savukārt elektronika ir viena no svarīgākajām tautsaimniecības nozarēm pasaulē. Mūsu pētniecības grupas galvenais uzdevums ir radīt …

Lasīt vairāk

Dr. sc. comp. Ints Mednieks

I.Mednieks uzsāka darbu EDI 1980.gadā kā inženieris. Līdzdarbojies galvenokārt zinātniskās pētniecības projektos, kas saistīti ar pseidostohastiskās diskretizācijas un DASP tehnoloģijas …

Lasīt vairāk

Dr. sc. comp Atis Elsts

Dr. Atis Elsts ir vadošais pētnieks Elektronikas un datorzinātņu institūtā. Viņš ir vairāk nekā 50 zinātnisku publikāciju autors vai līdzautors, …

Lasīt vairāk

Dr.Sc.Ing. Vladimirs Aristovs

Dr. Vladimirs Aristovs ir Elektronikas un datorzinātņu institūta (EDI) vadošais pētnieks. Institūtā darbojas kopš 2010. gada. Beidzis Rīgas Civilās aviācijas …

Lasīt vairāk