Vienošanās ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru (CFLA) 1.1.1.1/21/A/079

Projekta zinātniskais vadītājs Dr.sc.ing. Roberts Kadiķis

Projekta mērķis: ir  uzlabot no pacienta ņemtu šūnu kultūru audzēšanu OOC (Organ-on-Chip) iekārtās, piemērojot reālā laika mašīnmācīšanās algoritmus mikrofluidikai, un balstoties uz gaišā lauka mikroskopijas, transepitēlija elektriskās pretestības un O2 sensoru datiem.

Projektu realizē Elektronikas un datorzinātņu institūts sadarbībā ar Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centru un Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Cellboxlab”

Ilgums: 23 mēneši

Sadarbības partneri:

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Cellboxlab”

Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs

 

31.03.2022.

Pirmajā pārskata periodā esam izstrādājuši lēmumu koku datu klasifikācijai un izveidojuši pirmos datus par veiksmīgiem un neveiksmīgiem OOC audzēšanas eksperimentiem, lai izstrādātu AI modeļus OOC audzēšanas uzraudzībai. Mēs identificējām iespējamās pieejas sintētisko datu ģenerēšanai AI modeļu apmācībai. Ņemot vērā reālo datu raksturu, visdaudzsološāk pieeja ir sintētisko datu ģenerēšana, ģenerējot vienkāršas ģeometriskas formas un pēc tam tās deformēt. Šobrīd mēs veicam literatūras analīzi par šo tēmu. Mēs esam izpētījuši dažādu kompāniju objektīvus/kameras integrēšanai instrumentā, īpašu uzmanību pievēršot attēla kvalitātes, digitālām iespējām un apgaismojuma apstākļiem. Mēs esam sākuši darbu pie iepirkuma specifikācijas noteikšanas XYZ galdiņam ar piemērotu XY soli nepārtrauktai kanālu novērošanai un Z-soli veiksmīgai automātiskai fokusēšanai. Turklāt šajā laika posmā mēs iesaistījāmies projekta tēmas publicēšanā Rīgas Tehniskās universitātes studentu padomes organizētajā tiešsaistes intervijā Spiikiizi studijā ar nosaukumu “Kas būtu, ja?”.

28.06.2022.

EDI veica literatūras analīzi par jaunākajām pieejām bioloģisko šūnu sintētisko attēlu ģenerēšanai, deformējot vienkāršas ģeometriskas formas. Tika pētīta ģenerējošo tīklu-pretinieku (GAN) izmantošana sintētisku attēlu transformēšanai (tulkošanai) uz reāliem, kas ir nepieciešama, lai padarītu sintētiskos attēlus reālistiskākus.

Iesaistītie zinātnieki

  Maksims Ivanovs
  Mg. sc. cogn. Maksims Ivanovs

  Pētnieks

  +371 67558230
  [protected]
  Mg. math. Tamāra Laimiņa

  Zinātniskais asistents

  +371 67558202; +371 67558207.
  [protected]
  Dr. sc. ing. Roberts Kadiķis

  Vadošais pētnieks

  +371 67558134
  [protected]