ReHaB

Towards an ecologically valid symbiosis of BCI and head-mounted VR displays: focus on collaborative post-stroke neurorehabilitation (ReHaB)

projekta Nr. CHIST-ERA-20-BCI-004

Projekta mērķis ir izstrādāt lietotājam draudzīgu zema strāvas patēriņa viedo smadzeņu-datora saskarni (BCI) aprīkotu ar virtuālās realitātes (VR) saskarni, kurā gan pacients gan ārsts var mijiedarboties un sadarboties caur virtuāla tēla reprezentācijām. Šī saskarne nestu pienesumu dažādos ārstniecības un rehabilitācijas scenārijos, t.sk. neirorehabilitācija, pēc triekas rehabilitācija, un kognitīvi biheiviorālā terapija.

Elektronikas un datorzinātņu institūts sadarbībā ar projekta partneriem Virtuālās Realitātes un smadzeņu signālu apstrādes sistēmas prototipa izstrādes un validācijas rehabilitācijas vajadzībām.

Iesaistītie zinātnieki

  M.sc. Beāte Banga
  M.sc. Beāte Banga

  Zinātniskā asistente

  +371 67558280
  [protected]
  Mg. sc. cogn. Maksims Ivanovs
  Mg. sc. cogn. Maksims Ivanovs

  Pētnieks

  +371 67558230
  [protected]
  Mg. sc. comp Krišjānis Nesenbergs
  Mg. sc. comp Krišjānis Nesenbergs

  Pētnieks

  +371 67558268, Mob. +371 29512306
  Ph.D. Valters Āboliņš
  Ph.D. Valters Āboliņš

  Pētnieks

  +371 67558-136
  [protected]

Saistītās ziņas