Valkājamās iekārtas

Valkājamo sensoru grupa strādā pie valkājamo sensoru sistēmu izstrādes ar potenciālajiem pietlietojumiem – medicīnā, sportā un ikdienas pielietojumos. Pamatā tiek apskatīti inerciālie sensori, taču ir arī pieredze ar bioelektriskajiem signāliem (ECG, EMG, EEG). Gupas ietvaros ir izstrādāts vadu datu komunikācijas risinājums, kas var nodrošināt datu ieguvi no vairākiem simtiem sensoru mezglu. Izstrādātais risinājums tālāk tiek attīstīts ārpus valkājamo sistēmu jomas, būvkonstrukciju deformāciju monitoringa sistēmas izstrādē. Jomas būtiskākie izaicinājumi:
 • energoefektīvu sensoru izstrāde gan datu ieguves, gan datu pārraides ziņā;
 • sensoru datu apstrāde ierobežotos skaitļošanas resursos;
 • derīgas informācijas iegūšana no sensoru datiem;
 • lietošanas ērtuma nodrošināšana.
Izstrādātie risinājumi, var palīdzēt cilvēkiem uzlabot savu dzīves kvalitāti, iegūstot informāciju par viņu pašu ķermeni un ikdienas darbībām, tādā veidā palīdzot veidot sabalansētu ikdienu. Sportā šie risinājumi var palīdzēt treniņos, padarot treniņus efektīvākus un precīzākus. Medicīnā šīs tehnoloģijas var noderēt rehabilitācijā, kas ļauj sniegt atgriezenisko saiti par vingrinājuma pareizību, un nodrošināt rehabilitācijas vingrinājumu veikšanu bez speciālista klātbūtnes. EDI ir izstrādāts unikāls energoefektīvs sensoru komunikācijas risinājums, kas nodrošina liela skaita sensoru datu ieguvi ar minimālu vadu savienojumu skaitu. Šis risinājums ir par pamatu daudzām EDI izstrādātajām sensoru sistēmām pielietojumiem: medicīnā, sportā un ikdienas pielietojumos. EDI ir izstrādāts unikāls 3D virsmas formas atjaunošanas algoritms, kas ļauj atjaunot virsmu no inerciālo sensoru datiem, ierobežotos skaitļošanas resursos. Mūsu piedāvātās kompetences valkājamo sensoru jomā:
 • sensoru sistēmu izstrāde;
 • inerciālie sensori;
 • zema patēriņa sensoru sistēmu izstrāde;
 • spiestu plašu projektēšana;
 • ciparu interfeisi;
 • Bluetooth un Bluetooth Low Energy komunikācijas aplikācijas līmenī;
 • inerciālo sensoru signālu apstrāde;
 • bioelektrisko signālu apstrāde;
 • mašīnmācīšanās algoritmi;
 • 3D vizualizācija;
 • simulācijas;
 • programmatūras izstrāde viediekārtām (Android OS viedtālruņi, planšetdatori) valkājamo sensoru kontekstā.

Projekti

Nesenās publikācijas