Valsts pētījumu programmas “Kiberfizikālās sistēmas, ontoloģijas un biofotonika drošai&viedai pilsētai un sabiedrībai” (VPP SOPHIS), 

Projekts Nr.1.“Kiberfizikālo sistēmu tehnoloģiju attīstība un to pielietojumi medicīnā un viedā transporta jomā”. (KiFiS) Projekta zinātniskais vadītājs Dr.sc.comp. Leo Seļāvo.

Projekts ir saistīts ar kiberfizikālo sistēmu tehnoloģiju attīstību un sekojošu programmai noteikto uzdevumu izpildi:

Izveidot viedo sensoru un to tīklu inovatīvas aparatūras un programmatūras platformas kiberfizikālo sistēmu attīstībai, tajā skaitā uz ikdienas lietotāju orientētas programmēšanas pieejas” – tiks attīstītas programmatūras platformas sensoru tīklu un uz tiem balstīto kiberfizikālo sistēmu ērtākai programmēšanai MansOS un SEAL, tiks izstrādāta inovatīva modulāra platforma iegulto iekārtu prototipēšanai, atkļūdošanai un novērtēšanai balstoties uz EDImote tehnoloģijas pamatu, kas dos iespēju lietotājam draudzīgai un ērtai iegulto sistēmu prototipēšanai, atkļūdošanai un darbības novērtēšanai, kas nodrošinās ātrāku prototipu izveidi nekā tas ir šobrīd, līdz ar to veicinās tautsaimniecībā konkurētspējīgu inovatīvu KFS balstītu produktu izgatavošanu.

„Izpētīt un izstrādāt kiberfizikālās sistēmas medicīnas un telemedicīnas lietojumiem profilaksē, diagnostikā, ārstēšanā un rehabilitācijā” – tiks izstrādātas tehnoloģijas, kas ļauj veidot apģērbā integrējamas ķermeņa sensoru tīklu sistēmas ar augstu sensoru skaitu īpašu uzsvaru liekot uz to, lai vadu tīkla arhitektūra ļautu savākt datus no liela skaita valkājamu sensoru nepalielinot vadu skaitu, lai sistēma būtu ērti lietojama un energoefektīva. KFS pielietojumi medicīnā ļaus samazināt pacienta fiziskās klātbūtnes laiku pie ārstējošā profesionāļa un ir pielietojama gan rehabilitācijā, diagnostikā un ārstēšanā, gan arī profilaktiskos nolūkos aizstājot medicīnas darbinieku ar KFS balstīta virtuālā asistenta izmantošanu. KFS iegūst medicīniskus datus no cilvēka ķermeņa nepārtraukti, lietotājam nepametot savu dabisko vidi, tādējādi ļaujot veikt precīzāku diagnozi, kā arī uzmanīt pacientus riska grupās. Tajā pašā laikā medicīnas speciālistiem ir pieejami pilnvērtīgāki dati par pacienta stāvokli, jo tie tiek nepārtraukti vākti visā dienas garumā. Tas ļautu sekot pacienta stāvoklim, kā arī pārliecināties, ka pacients ievēro ārsta norādes samazinot kopējos izdevumus par medicīnu un uzlabojot sabiedrības veselību ilgtermiņā.

„Izstrādāt un izpētīt viedo sensoru un to tīklu tehnoloģiju pielietojumus viedās transporta sistēmās” – tiks izstrādāta sistēma autovadītāja miegainības, noguruma un uzmanības analīzei un reakcijas novērtēšanai uz apkārtējās vides notikumiem. Tiks izstrādāta sistēma apkārtējās vides ceļu satiksmes dalībnieku monitoringam no autotransporta, izmantojot attēlu veidošanas un attēlu apstrādi ar mašīnmācības metodēm, veicot kustīgu objektu sekošanu, trajektorijas paredzēšanu un anomāliju detektēšanu, kas dod iespēju autovadītājus brīdināt par potenciāli bīstamu situāciju un tādā veidā šo situāciju novērst. Tiks izmantoti jaunākie sasniegumi termālo attēlu veidošanā un analīzē, kas ļauj detektēt siltuma izmaiņas apkārtējā vidē, laicīgi detektējot cilvēkus, dzīvniekus un citus objektus pirms autovadītājs tos pamana. Tiks izpētītas un izstrādātas autotransporta savstarpējas komunikācijas tehnoloģijas viedo sistēmu infrastruktūrai, lai  palielinātu viedajam auto deleģējamo auto vadīšanas aktivitāšu apjomu, un līdz ar to veicot autovadītāja atslogošanu. Komunikācijas rezultātā iesaistītie transporta līdzekļi apmainās ar informāciju, kas ļauj būt lietas kursā gan par savu, gan apkārt esošo transporta līdzekļu veiktajiem un plānotajiem manevriem, kas savukārt ļauj nodrošināt kooperatīvu kvazi-automātisku vai pat pilnīgi automātisku braukšanu.

Projekta aktivitātes:

24.-28.08.2014. projekta izpildītājs O.Ņikišins piedalījās konferencē  “22nd International Conference on Pattern Recognition” (ICPR 2014) Stokholmā, Zviedrijā, kur prezentēja publikāciju “RGB-D-T based Face Recognition”.

31.08.-06.09.2014. programmas vadītājs M.Greitāns piedalījās Eiropas signālapstrādes konferencē “EUSIPCO 2014” Lisabonā, Portugālē, kur prezentēja un apsprieda VPP SOPHIS idejas un rezultātus.

06.-08.10.2014. projekta izpildītājs A.Mednis piedalījās konferencē  “The 14th Biennial Conference on Electronics and Embedded Systems” (BEC 2014) Tallinā, Igaunijā, kur uzstājās ar referātu “Development of 802.11p Testbed – Experiences”.

10.-11.10.2014. projekta izpildītājs A.Mednis piedalījās Rīgas Tehniskās universitātes rīkotajā Izgudrojumu un inovāciju izstāde MINOX 2014, kur demonstrēja autovadītājus brīdinošu ceļa stabiņu IMP1.

21.-22.01.2015. programmas vadītājs M.Greitāns piedalījās KTI ARTEMIS “Brokerage Event 2015” Amsterdamā, Nīderlandē, kur prezentēja un apsprieda VPP SOPHIS idejas un rezultātus.

03.-20.02.2015. projekta izpildītāji piedalījās Latvijas Universitātes 73.zinātniskajā konferencē, kur uzstājās diviem referātiem: L.Seļāvo, I.Driķis, R.Balašs “Lokalizācija iekštelpās ar digitāli vadāmām antenām” un A.Mednis, J.Judvaitis, R.Ruskuls “Heterogēna bezvadu sakaru poligona izveide”.

09.-11.03.2015. programmas vadītājs M.Greitāns piedalījās starptautiskajā pasākumā “ARTEMIS Co-Summit 2015” Berlīnē, Vācijā, kur prezentēja un apsprieda VPP SOPHIS idejas un rezultātus.

21.-30.03.2015. programmas vadītājs M.Greitāns piedalījās starptautiskajā konferencē “The 2nd IEEE International Symposium on Inertial Sensors and Systems” (IEEE ISISS 2015) Havaju salās, ASV, kur prezentēja stenda referātu “Shape sensing based on acceleration and magnetic sensors system”.

9.07.2015.g.  plkst. 11:00 Elektronikas un datorzinātņu institūtā  (Dzērbenes ielā 14, Rīgā) , “A” auditorijā notika Valsts pētījumu programmas “Kiberfizikālās sistēmas, ontoloģijas un biofotonika drošai&viedai pilsētai un sabiedrībai” (VPP SOPHIS) projekta “Kiberfizikālo sistēmu tehnoloģiju attīstība un to pielietojumi medicīnā un viedā transporta jomā” seminārs par projekta 1.posmā veiktajiem darbiem un iegūtajiem rezultātiem .

Programma

Dienas kārtība:

1. “Kiberfizikālo sistēmu tehnoloģiju attīstība un to pielietojumi medicīnā un viedā transporta jomā” pārskats par posmā paveikto. Projekta zinātniskais vadītājs Dr.sc.comp. Leo Seļāvo.

2. „Bezvadu sensoru tīklu infrastruktūras izstrāde un izpēte. Didzis Lapsa, Rinalds Ruskuls

3. “Viedā apģērba platformas izveide medicīnas un telemedicīnas lietojumiem”. Atis Hermanis.

4. „Datu reģistrācijas pieeju izveide medicīnas kiberfizikālajās sistēmās” Rihards Balašs, A.Skaģeris, Leo Seļāvo.

5. “Dažāda veida un dimensiju datu par transporta apkārtējo vidi ieguves paņēmienu izpēte”. Mihails Pudžs.

6. „Komunikācija viedajās transporta sistēmās kooperatīvās autobraukšanas kontekstā”. Artis Mednis.

2015. gada 7.oktobrī Elektronikas un datorzinātņu institūta Konferenču zāle norisinājās Valsts pētījumu programmas “Kiberfizikālās sistēmas, ontoloģijas un biofotonika drošai & viedai pilsētai un sabiedrībai” (SOPHIS) 1. posma norises gaitas un rezultātu apspriešanas seminārs

Projekta Nr.1. „Kiberfizikālo sistēmu tehnoloģiju attīstība un to pielietojumi medicīnā un viedā transporta jomā” prezentācija.

15.02.2016. -18.02 2016. zin. asistents Emil Syundyukov piedalās konferencē un demonstrācijas sesijā „International Conference on Embedded Wireless Systems and Networks (EWSN) 2016” no 15. februāra līdz 18. februārim Grācā (Austrijā). Dalība konferencē notiek VPP SOPHIS projekta „Kiberfizikālo sistēmu tehnoloģiju attīstība un to pielietojumi medicīnā un viedā transporta jomā” KiFiS ietvaros.

2016.g. 16. martā 13:30 Dzērbenes ielā 14, Rīgā, Elektronikas un datorzinātņu institūta konferenču zālē notiks Valsts pētījumu programmas “Kiberfizikālās sistēmas, ontoloģijas un biofotonika drošai&viedai pilsētai un sabiedrībai” (VPP SOPHIS, Programmas vadītājs Dr.sc.comp. Modris Greitāns) Projekta Nr.1. “Kiberfizikālo sistēmu tehnoloģiju attīstība un to pielietojumi medicīnā un viedā transporta jomā” (KiFiS) seminārs.

Semināra programma.

1. Mg.sc.comp Krišjānis Nesenbergs “Kopsavilkums par projektu  Kiberfizikālo sistēmu tehnoloģiju attīstība un to pielietojumi medicīnā un viedā transporta jomā (KiFiS)”  un otrā  posmā sasniegto”.

2. Mg.sc.ing. Atis Hermanis “Valkājamierīču izmantošana medicīnā”.

3. Maksis Celitāns “Viedā apģērba arhitektūra”.

4. Armands Ancāns  “EMG un citu sensoru pielietojumi valkājamās ierīcēs”.

5. Mg.sc.comp. Ingars Ribners un Mg.sc.ing. Mihails Pudžs “Viedās automašīnas un ADAS sistēmas”.

6. Arnis Salmiņš un Didzis Lapsa “Bezvadu sensoru tīklu testa un izstrādes vide”.

23.11.2016.g.  plkst. 15:00 Elektronikas un datorzinātņu institūtā  (Dzērbenes ielā 14, Rīgā) , “A” auditorijā notika Valsts pētījumu programmas “Kiberfizikālās sistēmas, ontoloģijas un biofotonika drošai&viedai pilsētai un sabiedrībai” (VPP SOPHIS) projekta “Kiberfizikālo sistēmu tehnoloģiju attīstība un to pielietojumi medicīnā un viedā transporta jomā” seminārs par projekta 3.posmā veiktajiem darbiem un iegūtajiem rezultātiem. Semināra programma.

Semināra prezentācijas.

1.Semināra atklāšana.  „Kiberfizikālo sistēmu tehnoloģiju attīstība un to pielietojumi medicīnā un viedā transporta jomā” pārskats par posmā paveikto. Projekta zinātniskais vadītājs Dr.sc.comp. Leo Seļāvo.

2. „Bezvadu sensoru tīklu infrastruktūras izstrāde un izpēte”. Didzis Lapsa.

3. „EMG un inerciālo sensori cilvēka datora saskarnes izveidošanai cilvēkiem ar kustību traucējumiem”. Armands Ancāns, Ričards Cacurs.

4. “Valkājamās ECG izstrādes problemātika”. Juris Ormanis.

5. „Viedās automašīnas un ADAS sistēmas”. Ingars Ribners.

7. decembrī 2016g., plkst. 14:00 Elektronikas un datorzinātņu institūta (EDI) (Dzērbenes iela 14, Rīgā) konferenču zālē notiks seminārs, kurā iepazīstinās ar valsts pētījumu programmas „Kiberfizikālās sistēmas, ontoloģijas un biofotonika drošai&viedai pilsētai un sabiedrībai” (SOPHIS) trešā posma norises gaitu un apspriedīs rezultātus.

Ar valsts pētījumu programmas SOPHIS izaicinājumiem un jau paveiktā kopsavilkumu iepazīstinās SOPHIS vadītājs Dr.sc.comp. Modris Greitāns. Semināra programma.

Lūgums pasākuma apmeklētājiem reģistrēties interneta vietnē http://sophis.edi.lv/register/ vai pa tālruni: +371 67554500; e-pasts: info@edi.lv.

10.05.2017. Biķernieku trasē, S.Eizenšteina ielā 16 norisinājās EDI izveidotā pirmā bezpilota auto Latvijā demonstrācijas pasākums. Pasākumu organizēja LMT sadarbībā ar Rīgas Augsto tehnoloģiju izglītības biedrību, kur iepazīstināja ar paveikto un turpmākajām iecerēm tehnoloģijas izstrādes un starptautiskas testu platformas izveidē Latvijā. Bezpilota auto tehnoloģiju demonstrācijas pasākums redzams lietotnē LMT straume:  http://straume.lmt.lv/lv/notikumi/notikumi/bezpilota-auto/1000532. Papildus informācija: http://www.delfi.lv/auto/zinas/latvija-veidos-starptautisku-bezpilota-auto-izmeginajumu-trasi.d?id=48821261

2017.g. 1.augustā 14:00 “A” auditorijā, Dzērbenes ielā 14, Rīgā, Elektronikas un datorzinātņu institūtā notiks VPP SOPHIS Projekta Nr.1. „Kiberfizikālo sistēmu tehnoloģiju attīstība un to pielietojumi medicīnā un viedā transporta jomā” (KiFiS) seminārs par sasniegto un paveicamo līdz projekta noslēgumam. Semināra programma

30.11.2017.g.  plkst. 13:00 Elektronikas un datorzinātņu institūtā  (Dzērbenes ielā 14, Rīgā) , “A” auditorijā notiks Valsts pētījumu programmas “Kiberfizikālās sistēmas, ontoloģijas un biofotonika drošai&viedai pilsētai un sabiedrībai” (VPP SOPHIS) projekta “Kiberfizikālo sistēmu tehnoloģiju attīstība un to pielietojumi medicīnā un viedā transporta jomā” seminārs par projektā veiktajiem darbiem un iegūtajiem rezultātiem.

Semināra prezentācijas.

Projekts Nr. 1  „Kiberfizikālo sistēmu tehnoloģiju attīstība un to pielietojumi medicīnā un viedā transporta jomā (KiFiS)” K.Nesenbergs.

„Viedās automašīnas un ADAS sistēmas (SmartCar) 2014-2017” I.Ribners.

„Pārskats par paveikto valkājamo ierīču grupā” Armands Ancāns, Juris Ormanis.

„Measurement of current consumption in a wireless sensor networkTestBed”. Didzis Lapsa, Rihards Balass, Janis Judvaitis, Krišjanis Nesenbergs.

„TestBed grupa” Arnis Salmiņš, Rihards Balašs, K.Nesenbergs, Didzis Lapsa.

01.12.2017.g. Kiberfizikālo sistēmu laboratorijas zinātniskais asistents Nauris Dorbe saņēmis «ZIBIT 2017» stipendiju par labāko maģistra darbu datorzinātnē. Elektronikas un datorzinātņu Institūtā izstrādātais maģistra darbs «Bezpilotu mašīnu apmācība, izmantojot stimulētās mācīšanās mākslīgos dziļos neironu tīklus kooperatīvās braukšanas sistēmā» tapis Valsts pētījumu programmas “Kiberfizikālās sistēmas, ontoloģijas un biofotonika drošai&viedai pilsētai un sabiedrībai” (VPP SOPHIS), Projekta Nr.1.“Kiberfizikālo sistēmu tehnoloģiju attīstība un to pielietojumi medicīnā un viedā transporta jomā”. (KiFiS) ietvaros.

Konkursu «ZIBIT» rīko AS «Exigen Services Latvia» un AS «Accenture Latvia» sadarbībā ar nodibinājumu «Rīgas Tehniskās universitātes Attīstības fonds» ar mērķi materiāli atbalstīt un novērtēt Latvijas augstākās izglītības iestāžu datorzinātnes studentus un veicināt viņu profesionālo izaugsmi un karjeras attīstību.

Zinātniskās publikācijas

SCOPUS. SNIP>1:

 1. Hermanis, A.; Cacurs, R.; Greitans, M., “Acceleration and Magnetic Sensor Network for Shape Sensing,” in Sensors Journal, IEEE , vol.16, no.5, pp.1271-1280, March1, 2016 doi: 10.1109/JSEN.2015.2496283, URL:http://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=7312881&isnumber=7401148
 2. : I. Ribners, A. Mednis, K. Nesenbergs, R. Zviedris and L. Selavo “DIY Car Control System for Cooperative Driving”, IEEE Intelligent Transportation Systems Magazine.Submitted for publication
 3. Krisjanis Nesenbergs. “Architecture of smart clothing for standardized wearable sensor systems.” IEEE Instrumentation & Measurement Magazine Volume 19, Issue 5 (2016), pp. 36-64. DOI: 10.1109/MIM.2016.7579068 , http://ieeexplore.ieee.org/document/7579068/

SCOPUS, Web of Science

 1. Oļegs Nikisins, , Kamal Nasrollahi, Modris Greitans and Thomas B. Moeslund “RGB-D-T based Face Recognition”, 22nd International Conference on Pattern Recognition (ICPR), Stockholm Waterfront, Stockholm, Sweden, August 24-28, 2014, pp.1716-1721. DOI: 10.1109/ICPR.2014.302;  http://ieeexplore.ieee.org/xpl/login.jsp?tp=&arnumber=6977013&url=http%3A%2F%2Fieeexplore.ieee.org%2Fxpls%2Fabs_all.jsp%3Farnumber%3D6977013
 2. A.Hermanis, R. Cacurs, M. Greitans, “Shape sensing based on acceleration and magnetic sensor system”, 2015 IEEE International Symposium on Inertial Sensors and Systems (ISISS), 23-26 March 2015. DOI:10.1109/ISISS.2015.7102383 http://ieeexplore.ieee.org/xpl/login.jsp?tp=&arnumber=7102383&url=http%3A%2F%2Fieeexplore.ieee.org%2Fxpls%2Fabs_all.jsp%3Farnumber%3D7102383
 3. O.Nikisins, R.Fuksis, A. Kadikis and M. Greitans. “Face recognition system on Raspberry Pi” 2015 5th International Workshop on Computer Science and Engineering: Information Processing and Control Engineering, WCSE 2015-IPCE; Bauman Moscow State Technical UniversityMoscow; Russian Federation; 15 April 2015 through 17 April 2015; Code 112346. http://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-84939511173&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=Nikisins&st2=&sid=337DADE46B4D3788C19BD4B3BDC84
 4. K.Nesenbergs, L. Selavo, “Smart textiles for wearable sensor networks: review and early lessons,” Medical Measurements and Applications (MeMeA) 2015 Conference on, Torino, Italy, 7-9 May 2015. DOI:10.1109/MeMeA.2015.7145236 http://ieeexplore.ieee.org/xpl/articleDetails.jsp?arnumber=7145236&punumber%3D7128112%26filter%3DAND%28p_IS_Number%3A7145157%29%26pageNumber%3D4
 5. Pudzs, Mihails; Fuksis, Rihards; Mucenieks, Agris; Greitans, Modris, “Complex matched filter for line detection,” in Image and Signal Processing and Analysis (ISPA), 2015 9th International Symposium on , vol., no., pp.93-97, 7-9 Sept. 2015 doi: 10.1109/ISPA.2015.7306039, URL: http://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=7306039&isnumber=7306014
 6. Dimitrios Lymberopoulos and the participants of Microsoft Indoor localization Competition 2014 (including Leo Selavo), “A Realistic Evaluation and Comparison of Indoor Location Technologies: Experiences and Lessons Learned,” the 14th ACM/IEEE International Conference on Information Processing in Sensor Networks (ACM/IEEE IPSN), CPSWEEK, Seattle, USA, April 13-16, 2015. DOI: 10.1145/2737095.2737726 http://research.microsoft.com/apps/pubs/default.aspx?id=241638
 7. Artis Mednis. “Development of 802.11p Testbed – Experiences”, Proceedings of the 14th Biennial Baltic Electronics Conference (BEC 2014), October 6-8, 2014, Tallin, Estonia, pp. 137-140. http://www.researchgate.net/publication/266950280_Development_of_802.11p_Testbed_-_Experiences
 8. Ruskuls, R., Lapsa, D., & Selavo, L. (2015, November). EDI WSN TestBed: Multifunctional, 3D Wireless Sensor Network Testbed. In Advances in Wireless and Optical Communications (RTUWO), 2015 (pp. 50-53). IEEE. http://ieeexplore.ieee.org/xpl/articleDetails.jsp?arnumber=7365718; DOI: 10.1109/RTUWO.2015.7365718
 9. J. Judvaitis, A. Salmins, K. Nesenbergs “Network Data Traffic Management Inside a TestBed”, RTUWO 2016 Advances in Wireless and Optical Communications, 3-4. nov.2016 Riga, Latvia. http://ieeexplore.ieee.org/document/7821874/ ; DOI: 10.1109/RTUWO.2016.7821874 ; ISBN: 978-1-5090-1535-1.
 10. Shavelis R., Ozols K., Greitans M., Amplitude Adaptive ASDM circuit, 2017 3rd International Conference on Event-Based Control, Communication and Signal Processing, Madeira, Portugal, May 24-26, 2017, DOI: 10.1109/EBCCSP.2017.8022815 [4.posms] http://ieeexplore.ieee.org/document/8022815/
 11. Ancans, A. Rozentals, K. Nesenbergs, M. Greitans. “Inertial sensors and muscle electrical signals in human-computer interaction”, ICTA 2017, ICTA 2017 : 6th International Conference on Information and Communication Technology and Accessibility. December 19- 21, 2017, Muscat-Sultanate of Oman.  Accepted for publication. [4.posms]
 12. A. Salmins, J. Judvaitis, R. Balass and K. Nesenbergs. “Mobile wireless sensor network TestBed”. 25th Telecommunications Forum TELFOR 2017 on the 21st and 22nd November 2017,Belgrade, Serbia. Accepted for publication.[4.posms]
 13. D. Lapsa, R. Balass, J. Judvaitis, K. Nesenbergs and A. Skageris. “Power Consumption Measurement of Tested Units in the WSN TestBed”. 25th Telecommunications Forum TELFOR 2017 on the 21st and 22nd November 2017,Belgrade, Serbia. Accepted for publication.[4.posms]
 14. V. Abolins, K. Nesenbers, E. Bernans. “On improving gait analysis data: heel induced force plate noise removal and cut-off frequency selection for Butterworth filter”, 2017 9th International Conference on Signal Processing Systems (ICSPS 2017), AUT University, Auckland, New Zealand, November 27-30, 2017. Accepted for publication.[4.posms]
 15. N. Dorbe, I. Ribners, K. Nesenbergs. “Prospects of improving the self-driving car development pipeline: transfer of algorithms from virtual to physical environment”, 2017 The 10th International Conference on Machine Vision (ICMV 2017), November 13-15, 2017 | Vienna, Austria Accepted for publication.[4.posms]
 16. A. Levinskis “Using virtual environment for autonomous vehicle algorithm validation”,  2017 The 10th International Conference on Machine Vision (ICMV 2017), November 13-15, 2017 | Vienna, Austria Accepted for publication. [4.posms]

Prezentācijas starptautiskās konferencēs:

 • A.Hermanis, R. Cacurs, K. Nesenbergs, M. Greitans, E. Syundyukov, L. Selavo, “Demonstration Abstract: Wearable Sensor Grid Architecture for Body Posture and Surface Detection and Rehabilitation,” The 14th ACM/IEEE International Conference on Information Processing in Sensor Networks (ACM/IEEE IPSN), CPSWEEK, Seattle, USA, April 13-16, 2015. pp.414-415. ISBN: 978-1-4503-3475-4 doi;10.1145/2737095.2742555 http://dl.acm.org/citation.cfm?id=2742555&dl=ACM&coll=DL&CFID=554964176&CFTOKEN=77562692
 • Dimitrios Lymberopoulos and the participants of Microsoft Indoor localization Competition 2014 (including Leo Selavo), “A Realistic Evaluation and Comparison of Indoor Location Technologies: Experiences and Lessons Learned,” The 14th ACM/IEEE International Conference on Information Processing in Sensor Networks (ACM/IEEE IPSN), CPSWEEK, Seattle, USA, April 13-16, 2015. DOI: 10.1145/2737095.2737726 http://research.microsoft.com/apps/pubs/default.aspx?id=241638
 • 09.-11.03.2015. M.Greitāns piedalījās starptautiskajā pasākumā “ARTEMIS Co-Summit 2015” Berlīnē, Vācijā, kur prezentēja un apsprieda VPP SOPHIS idejas un rezultātus.
 • 03.-20.02.2015. projekta izpildītāji piedalījās Latvijas Universitātes 73.zinātniskajā konferencē, kur uzstājās ar diviem referātiem: “Lokalizācija iekštelpās ar digitāli vadāmām antenām” (L.Seļāvo, I.Driķis, R.Balašs) un “Heterogēna bezvadu sakaru poligona izveide” (A.Mednis, J.Judvaitis, R.Ruskuls).
 • 21.-22.01.2015. M.Greitāns piedalījās KTI ARTEMIS “Brokerage Event 2015” Amsterdamā, Nīderlandē, kur prezentēja un apsprieda VPP SOPHIS idejas un rezultātus.
 • 31.08.-06.09.2014. programmas vadītājs M.Greitāns piedalījās Eiropas signālapstrādes konferencē “EUSIPCO 2014” Lisabonā, Portugālē, kur prezentēja un apsprieda VPP SOPHIS idejas un rezultātus.
 • L.Selavo, I. Drikis, A. Mednis, R. Balass. “DiStAL: Digitally Steerable Antennas for Localization,” Technical report, Microsoft Indoor Localization Competition, IPSN 2015,, April 13-17 2015, Seattle, WA,USA. http://research.microsoft.com/en-us/events/indoorloccompetition2015/
 • Emil Syundyukov piedalās konferencē un demonstrācijas sesijā „International Conference on Embedded Wireless Systems and Networks (EWSN) 2016” no 15. februāra līdz 18. februārim Grācā (Austrijā).
 • Emil Syundyukov piedalās RSU ISC 2016 konferencē, marts 2016, ar prezentāciju “Wearable sensor network and mobile application for knee joint dynamics monitoring during rehabilitation”
 • 2015-09-16 A. Hermanis uzstājas ar prezentāciju konferencē “4th Baltic and North Sea Conference on Physical and Rehabilitation Medicine” par publicēto kopsavilkumu Atis Hermanis, Andra Greitane, Santa geidāne, Armands Ancāns, Ričards Cacurs, Modris Greitāns, „Wearable Head and Back Posture Feedback System For Children With Cerebral Palsy”, Abstract: Journal of Rehabilitation Medicine (ISSN 1650-1977).
 • J. Judvaitis, A. Salmins, K. Nesenbergs “Network Data Traffic Management Inside a TestBed”, RTUWO 2016 Advances in Wireless and Optical Communications, 3-4. nov.2016 Riga, Latvia. http://ieeexplore.ieee.org/document/7821874/ ; DOI: 10.1109/RTUWO.2016.7821874 ; ISBN: 978-1-5090-1535-1.

  Patenti

2.11.2017.g. Iesniegts Latvijas patenta pieteikums Nr. P-17-69. Izgudrojuma nosaukums “Mobila ierīce bezvadu sensoru tīklu un to mezglu efektīvai izstrādei mērķa vidē”. Izgudrotājis: Leo Seļāvo, Krišjānis Nesenbergs, Jānis Judvaitis, Didzis Lapsa, Rihards Balašs, Arnis Salmiņš, Modris Greitāns. Īpašnieks: Elektronikas un datorzinātņu institūts [4.posms]

29.12.2017.g. Iesniegts Latvijas patenta pieteikums Nr. P-17-97. Izgudrojuma nosaukums “Metode antenas virziendarbības nodrošināšanai, izmantojot tikai spiesto plašu celiņus ar pielāgotu garumu”. Izgudrotājs: Ivars Driķis. Īpašnieks: Elektronikas un datorzinātņu institūts [4.posms]

Ieguldījums izglītībā:

Aizstāvēts promocijas darbs:

Atis Hermanis. “FORMAS NOTEIKŠANA, IZMANTOJOT IESTRĀDĀTUS SENSORUS MOBILĀM KIBERFIZIKĀLAJĀM SISTĒMĀM”.  Zinātniskie vadītāji Dr.sc.comp., M. GREITĀNS, Dr.sc.ing., professor O. KRIEVS. (Aizstāvēts RTU promocijas padomē  2016. gada 25. novembrī).

Aizstāvētie maģistra darbi:

Armands Ancāns (2016) “Inerciālo sensoru un elektromiogrammu signālu ieguve un apstrāde alternatīvās saziņas ierīcei”. Zinātniskais vadītājs Dr.sc.comp. M.Greitāns.

Maksis Celitāns (2016) “Daudzzaru sensoru tīkls biomehānikas novērošanai”. Zinātniskais vadītājs Dr.sc.comp. M.Greitāns.

Rihards Novickis (2016) “Attēlu apstrāde lietojot heterogēnas iegultās sistēmas”.  Zinātniskais vadītājs Dr.sc.comp. M.Greitāns.

Aleksandrs Skripko “Stereo kameras pieslēgšana pie SoC FPGA sistēmas, attēlu iegūšana tālākai apstrādei /Linking the stereo camera to SoC FPGA system for images further processing”. Zinātniskais vadītājs G.Valters (2017) [4.posms];

Nauris Dorbe «Bezpilota mašīnu apmācība, izmantojot stimulētās mācīšanās mākslīgos dziļos neironu tīklus kooperatīvās braukšanas sistēmā» / «Driverless cars tuition using reinforcement learning artificial deep neural networks within cooperate driving system». Zinātniskie vadītāji  Dr.sc.comp. G.Bārzdiņš un I.Ribners, (2017)  [4.posms];

Emil Syundyukov “Sistēma veselības datu vākšanai un analīzei/System for vital signs data acquisition and analysis” Zinātniskais vadītājs Dr.sc.comp. L.Seļāvo. (2017) [4.posms];

Reinis Ozoliņš “Miniatūra kooperatīvās braukšanas automobiļa vadības bloka uzbūves izpēte un izstrāde” Zinātniskais vadītājs  Dr.sc.comp.M.Greitāns.(2017) [4.posms];

Aizstāvētie Bakalaura darbi:

Emil Syundyukov bakalaura darbs “Iegultās iekārtas un programmatūra veselības datu pārraudzībai rehabilitācijas laikā” Zinātniskais vadītājs Dr.sc.comp. L.Seļāvo.(2015)

Voldemārs Smelēns (2016) “Telpas punktu mākoņa ieguve un apstrāde”. Zinātniskais vadītājs Mg.sc.comp. K.Nesenbergs.

Mārtiņš Skudra (2016) “ADAS gājēju atpazīšana apvienojot punktu mākoni ar termiskām bildēm”. Zinātniskais vadītājs Mg.sc.comp. K.Nesenbergs.

Henrijs Smelēns (2016)”RTK-GPS pozicionēšanas sistēma un tās pielietojums pašbaucošajās automašīnās”. Zinātniskais vadītājs Mg.sc.comp. K.Nesenbergs.

Arnis Salmiņš (2016) “Wireless sensor network TestBed software / Bezvadu sensoru tīklu testēšanas vides programmatūra”. Zinātniskais vadītājs Mg.sc.comp. J.Judvaitis.

Jānis Ārents (RTU, ETF) “Industriālo robotu un datorredzes risinājumu integrēšanas iespēju izpēte rūpniecisko procesu automatizācijai/Industrial robot and computer vision solution integration research for automation of industrial processes” Zinātniskā darba vad.A.Šenfelds[4.posms];

Niklāvs Barkovskis (RTU, ETF) “Vilciena integritātes kontrole ar bezvadu sensoru tīklu, kas balstīts uz akselerometra, GPS un RSSI mērījumiem /Train Integrity Control with Wireless Sensor Network Based on Accelerometer, GPS and RSSI Measurements” Zinātniskā  darba vad. K.Ozols[4.posms];

Artis Rozentāls “Enerģijas iegūšana portatīvām ierīcēm/Energy Harvesting for Portable Devices” Zinātniskā darba vad. Viktors Zagorskis[4.posms];

Populārzinātniskas publikācijas, pasākumi, informācija masu mēdijos:

Izstādes:

 • Dalība izstādē «Skola 2015», 27-28 Februārī, Rīga.
 • 10.-11.10.2014. A.Mednis piedalījās Rīgas Tehniskās universitātes rīkotajā Izgudrojumu un inovāciju izstāde MINOX 2014
 • Participation in exhibition «RIGA COMM 2016», Riga, 20-21 October 2016.
 • Participation in exhibition “ROBOTEX” Estonia, Tallin, 02-04 December 2016.

 

Tehnoloģiskā Prognoze

Projekts Nr.1.“Kiberfizikālo sistēmu tehnoloģiju attīstība un to pielietojumi medicīnā un viedā transporta jomā”

Iesaistītie zinātnieki

  Mg. sc. ing Juris Ormanis
  Mg. sc. ing Juris Ormanis

  Pētnieks

  +371 67558154
  [protected]
  Dr. sc. comp. Artis Mednis
  Dr. sc. comp. Artis Mednis

  Pētnieks

  +371 67558135
  [protected]
  Mg. sc. comp Krišjānis Nesenbergs
  Mg. sc. comp Krišjānis Nesenbergs

  Pētnieks

  +371 67558268, Mob. +371 29512306
  Mg. sc. ing. Aleksandrs Ļevinskis
  Mg. sc. ing. Aleksandrs Ļevinskis

  Pētnieks

  +371 67558136
  [protected]
  Mg. sc. ing. Didzis Lapsa
  Mg. sc. ing. Didzis Lapsa

  Pētnieks

  +371 67558230
  [protected]