Eiropas Reģionālās attīstības fonds

2.5.1. Projekta nosaukums: „DASP pielietojumu pētījumi konkurētspējīgu virtuālo instrumentu izstrādei”

8.06.2006. Valsts aģentūra „Elektronikas un datorzinātņu institūts”, Izglītības un zinātnes ministrija un Centrālā finanšu un līgumu aģentūra parakstīja līgumu par ES struktūrfondu līdzfinansēta projekta īstenošanu.

Projekta vadītājs : Dr.sc.comp. M. Greitāns. Izpildes laiks no 1.07.2006.g. līdz 30.06.2008.g.

Projekta mērķis ir attīstīt iespēju Latvijā ražot plašas nomenklatūras Virtuālos instrumentus ar lielu pievienoto vērtību un augstu konkurētspēju pasaules tirgū. Mērķa sasniegšana ir balstīta uz ideju modernās, netradicionālās signālu apstrādes teorijas DASP pieeju ieintegrēt izmaksu un resursu ziņā efektīvajā virtuālo instrumentu koncepcijā. Tādejādi tiek radīts pamats uz zinātņietilpības rēķina konkurētspējīgu mēriekārtu izstrādei. Izvirzītā projekta mērķa sasniegšanas realitāti nodrošina daudzu gadu gaitā gan vietējo, gan starptautisko projektu ietvaros iegūtie fundamentālo pētījumu rezultāti DASP signālapstrādes jomā. Veicamo lietišķo pētījumu būtība ir konkrētu uzdevumu risināšana fokusējoties uz tādu DASP Virtuālo instrumentu projektēšanu un metodoloģijas izstrādi, kuri raksturotos ar palielinātu veiktspēju pie relatīvi mazām ražošanas izmaksām.

Projekta mērķi.

Projekta aktivitātes.

Plānotie rezultāti.

28.11.2007.g. Notika seminārs veltīts Eiropas savienības līdzfinansētā projekta „DASP pielietojumu pētījumi konkurētspējīgu virtuālo instrumentu izstrādei” Nr.VPD1/ERAF/CFLA/05/2.5.1./APK/000016/007 ietvaros sasniegtajiem rezultātiem. Semināra prezentācijas.

28.05.2008.g. Notika seminārs veltīts Eiropas savienības līdzfinansētā projekta „DASP pielietojumu pētījumi konkurētspējīgu virtuālo instrumentu izstrādei” Nr.VPD1/ERAF/CFLA/05/2.5.1./APK/000016/007 ietvaros sasniegtajiem rezultātiem. Semināra prezentācijas.

Iesniegts 13.06.2008.g. Patenta pieteikums Nr. P-08-106 „Metode un ierīce signāla laika-frekvences reprezentācijas paaugstinātas izšķirtspējas iegūšanai”.

Aprēķinātās kopējās projekta izmaksas (LVL)120 000 (ERAF līdz finansējums LVL 90 000).

Plakāts par projektu Elektronikas un datorzinātņu institūtā, B korpusā,  otrajā stāvā, 201 istabā.

Jaunie zinātnieki izstrādā virtuālos instrumentus.

Gatis Šūpols

Māris Kalbergs

Iesaistītie zinātnieki

  Mg. math. Tamāra Laimiņa

  Zinātniskā asistente

  +371 67558202; +371 67558207.
  [protected]
  Dr. sc. comp. Modris Greitāns
  Dr. sc. comp. Modris Greitāns

  EDI direktors, vadošais pētnieks

  +371 67554500
  [protected]