Digitālās Tehnoloģijas, Viedā Robotika un paaugstināta kiberdrošība ātrākai ražošanai nākotnes Eiropas ražošanas ekosistēmā

(Digital Technologies, Advanced Robotics and increased Cyber-security for Agile Production in Future European Manufacturing Ecosystems)

Periods: 2019.g. janvāris – 2022.g. decembris

Kopējais budžets: ~25.49M Eiro

Projekta koordinators: Minna Lanz, Tampere University of Technology

Parneru skaits: 16

Iesaistītās valstis(10): Somija, Norvēģija, Slovēnija, Grieķija, Ungārija, Vācija, Beļģija, Latvija, Īrija, Lietuva

Projekta galvenais mērķis ir izveidot daudzdisciplīnu un sinerģisku vietējo digitālo inovāciju centru (DIHs) tīklu, kas sastāv no pētniecības centru, uzņēmumu un universitāšu grupām, kas aptver plašu tematu loku un kas var veicināt ātras ražošanas kocepta attīstību, kur viedā robotika ir kā dzinējspēks, bet digitālie rīki, datu privātums un kiberdrošības tehnoloģijas, kā atbalstīta rīki modernu robotisku sistēmu ieviešanai ražošanas procesos. Rezultātā, minētajos DIH, būs pieejamas metodes, rīki un instrumenti, lai sasniegtu viedu, elastīgu un pārkonfigurējamu ražošanu, kas nodrošinās Eiropas labklājību nākotnē. Tīkls sāks savu darbību, attīstot demonstratorus robotikas jomās, kuras mēs uzskatījām par visdaudzsološākajām, lai veicinātu ātru ražošanu, piem. sadarbības robotika, tostarp sensorās sistēmas, lai nodrošinātu drošību, efektīvas lietotāja saskarnes, kas balstītas uz papildināto realitāti un runu, IoT, droši bezvadu tīkli utt. Šie demonstranti kalpos kā references implementācija divām atklātām konkursu kārtām, kurās TRINITY DIHs atbalstīs uzņēmumus ar elastīgām ražošanas vajadzībām un stabiliem biznesa plāniem, lai veicinātu to ražošanas procesus. Papildus tehnoloģiski orientētiem pakalpojumiem, galvenokārt laboratorijām ar progresīvām robotu tehnoloģijām, DIH tīkls piedāvās mācību un konsultāciju pakalpojumus, tostarp atbalstu biznesa plānošanai un finansējuma piesaistei.

EDI galvenais uzdevums šajā projektā ir veikt eksperimentus sadarbībā ar uzņēmumiem un sadarboties, lai veidotu jaunus projektu uzsaukumus, kā arī  atbalstītu izplatīšanas un komunikācijas / tīklu veidošanas aktivitātes. EDI piedalīsies arī biznesa plānošanas un TRINITY izglītības un apmācības zināšanu nodošanā.

Bez tam, EDI nodrošinās piekļuvi EDI IoT/WSN heterogēnam sensoru tīklam un bezvadu sensoru tīklam, kas ļauj validēt un pētīt sensoru tīklus un bezvadu tīkla protokolus. Ietekme uz industriju: samazināts WSN/IoT sistēmu izstrādes un testēšanas laiks/izmaksas; Samazināts laiks liela mēroga WSN/IoT tīklu ieviešanai ražošanas vidē; Gudrāka un efektīvāka ražošana.

EDI nodrošinās arī piekļuvi ANN algoritmiem un metodēm objektu atklāšanai, atpazīšanai, klasifikācijai, kontrolei utt., ko var izmantot datorredzes balstītās sistēmās, lai automatizētu / optimizētu dažādus rūpnieciskos procesus. Ietekme uz industriju: zemākas izstrādes izmaksas; gudrāka, optimizēta un efektīvāka ražošana.

Projekta TRINITY skrejlapa

Iesaistītie zinātnieki

  Dr. sc. comp. Kārlis Freivalds
  Dr. sc. comp. Kārlis Freivalds

  Vadošais pētnieks

  [protected]
  Mg. sc. comp. Jānis Judvaitis
  Ph.D Jānis Judvaitis

  Pētnieks

  [protected]
  Dr. sc. ing. Kaspars Ozols

  Direktora vietnieks attīstības jautājumos, vadošais pētnieks

  +371 67558161
  [protected]
  Ph.D. Jānis Ārents

  Pētnieks

  +371 67558271
  [protected]