DIH-World – Digitālo inovāciju centru ieviešanas un to brieduma līmeņa paaugstināšanas paātrināšana ar mērķi veicināt Eiropas mazo/vidējo uzņēmumu digitalizāciju
(DIH-World)

Granta Nr.952176

Par projektu:

DIH-World mērķis ir paātrināt progresīvo digitālo tehnoloģiju ieviešanu Eiropas ražojošajos mazos/vidējos uzņēmumos (MVU) visās nozarēs, un atbalstīt šos uzņēmumus ilgtspējīgu un konkurētspējīgu risinājumu veidošanā un globālo tirgu sasniegšanā, vienlaikus stiprinot reģionālo digitālo inovāciju centru (DIH) spējas, jo īpaši mazāk pārstāvētajos reģionos visā Eiropā.

Kā viens no DIH-World uzdevumiem ir nodrošināt iesaistītajiem DIHiem piekļuvi dažādiem rīkiem, pārbaudītām tehnoloģijām, efektīvām metodikām, zināšanām, pārdomātiem investīciju avotiem, bagātīgiem apmācības līdzekļiem un dinamiskai inovāciju videi kopumā. DIH-World uzdevums ir arī palielināt iesaistīto DIHu brieduma pakāpi un attīstīt to sadarbības spējas, vienlaikus izvairoties no DIHu sķelšanās, kas rodas, ja ir nepietiekama piekļuve tehnoloģijām, prasmēm, tīkliem, ieguldījumiem un infrastruktūrai, īpašu uzsvaru liekot uz mazāk pārstāvētajiem reģioniem, lai tie varētu kapitalizēt un izmantot Eiropas DIHu tīklus, savus resursus un iespējas vietējo MVU labā.

To tiek plānots sasniegt, izmantojot DIH-World platformu, kas nodrošinās pilnu pakalpojumu klāstu, kas nepieciešami gan DIHiem, gan MVUiem, kas vēlas atrast tiem piemērotāko DIHu; kamēr DIH-akadēmija nodrošinās nepieciešamos instrumentus DIH apmācībai un izsludinās atklātos konkursus (open calls) jeb eksperimentus, kas nodrošinās pietiekamu tehnoloģisko atbalstu MVU. DIH-World ir plašs ģeogrāfiskais pārklājums – projektā iesaistīti partneri no 26 Eiropas valstīm, kas būtiski palīdzēs projekta mērķu sasniegšanai.

EDI darbi šajā projektā:

Šī projekta ietvaros EDI plāno iesaistīsies dažādās projekta aktivitātēs. EDI strādās pie informācijas izplatīšanas par DIH-World un izpratnes veicināšanas par DIH ieguvumiem esot DIH-World tīklā. EDI palīdzēs DIHiem konsolidēt savus pakalpojumus, lai tos varētu efektīvāk piedāvāt MVU; veicinās digitalizāciju MVU vidū; veicinās MVU iesaisti I4MS un SAE projektu uzsaukumos; kā arī stiprinās pakalpojumu piedāvājumu klāstu priekš MVU, mācoties no citu DIHu/MVUu veiksmes stāstiem. EDI atbalstīs uzticama DIH tīkla izveidi, kas sadarbosies konkrētos projektos un mācīsies viens no otra, daloties zināšanās un pieredzē. Visbeidzot, EDI atbalstīs gan sagatavošanu, gan turpmāku biznesa modeļa izaugsmi vismaz piecdesmit reģionālajos DIHos dažādos brieduma līmeņos visā Eiropā, izmantojot intensīvas un interaktīvas apmācību aktivitātes, kā arī stiprinās DIH sadarbību visā Eiropā.

Projekta mājaslapa: https://dihworld.eu/

Iesaistītie zinātnieki

    Dr. sc. ing. Kaspars Ozols

    Direktora vietnieks attīstības jautājumos, vadošais pētnieks

    +371 67558161
    [protected]

Saistītās ziņas