Dr. sc. ing. Roberts Kadiķis

Dr. sc. ing. Roberts Kadiķis

Vadošais pētnieks
+371 67558134
[protected]

Roberts Kadiķis ir vadošais pētnieks un Robotikas un mašīnuztveres laboratorijas vadītājs EDI, kur viņš strādā kopš 2011. gada. Galvenās pētījumu jomas ir mākslīgais intelekts, datorredze un mašīnmācīšanās, padziļināti pievēršoties dziļo neironu tīkliem (konvolūcijas neironu tīkli CNN, rekurentie neironu tīkli RNN, ģenerējošie tīkli-pretinieki GAN), izskaidrojamam mākslīgam intelektam, sintētisko apmācības datu ģenerēšanai, skaitļošanas ziņā efektīvu redzes algoritmu izveidei un dabīgā intelektā balstītu konceptu pārnesei uz mākslīgo intelektu. Dziļo modeļu un citu attēlu apstrādes rīku lietošanas pieredze ietver objektu detektēšanas, izsekošanas un attēlu segmentēšanas metožu izstrādi transporta, mobilitātes, biomedicīnas un industrijas uzdevumos. Objektu detektēšanas algoritmu efektivitāte bija tēma promocijas darbā, kas 2018. gadā aizstāvēts elektronikas jomā Rīgas Tehniskajā universitātē.

Nesenie projekti

Nesenās publikācijas

Patenti