ELEKTRONIKAS UN DATORZINĀTŅU INSTITŪTĀ sadarbojoties ar LATVIJAS UNIVERSITĀTI, sākot ar 2013.gada 1.septembri, ir uzsākta Eiropas Sociālā fonda projekta „Inovatīvas biomedicīnisko attēlu iegūšanas un apstrādes tehnoloģijas (InBiT)” īstenošana. Vienošanās Nr.2013/0009/1DP/1.1.1.2.0/13/APIA/VIAA/014

Projekta zinātniskais vadītājs Dr.sc.comp. Ints Mednieks (no 01.10.2013. – 30.06.2015.  zinātniskais vadītājs bija Dr.habil.math. Aivars Lorencs)

Projekta vispārīgais mērķis:
Veicināt papildu cilvēkresursu piesaisti zinātnei, veidojot jaunu starpdisciplināru zinātnisko grupu, kuras zinātniskajam un pētnieciskajam darbam piesaista jaunos zinātniekus un ārvalstu zinātniekus. Izveidota grupa izstrādās un aprobēs jaunas tehnoloģijas un ierīces biomedicīnisko attēlu iegūšanai un apstrādei.

Projekta specifiskais (zinātniskais) mērķis:
Izstrādāt un klīniski aprobēt inovatīvas metodes un ierīces neinvazīvai multimodālu ādas attēlu veidošanai un apstrādei, lai identificētu un klasificētu specifiskus ādas bojājumus, kā arī lai nodrošinātu bezkontakta sirdsdarbības un asinsrites monitoringu.

Projekta izpildes termiņš: 2013.gada 1.septembris – 2015.gada 31.augusts.
Projekta kopējais finansējums: 349396 LVL, no tā ESF finansējums 323086 LVL.

28.12.2013. iesniegti ESF līdzfinansētā projekta „Inovatīvas biomedicīnisko attēlu iegūšanas un apstrādes tehnoloģijas (InBiT)” vienošanās Nr.2013/0009/1DP/1.1.1.2.0/13/APIA/VIAA/014   progresa dokumenti par 1.pārskata periodu no 01.09.2013. līdz 30.11.2013.

Zinātniskais pārskats par periodu no 01.09.2013. līdz 30.11.2013.

28.03.2014. iesniegti ESF līdzfinansētā projekta „Inovatīvas biomedicīnisko attēlu iegūšanas un apstrādes tehnoloģijas (InBiT)” vienošanās Nr.2013/0009/1DP/1.1.1.2.0/13/APIA/VIAA/014 progresa dokumenti par 2.pārskata periodu no 01.12.2013. līdz 28.02.2014.

Zinātniskais pārskats par periodu no 01.12.2013. līdz 28.02.2014.

28.07.2014. iesniegti ESF līdzfinansētā projekta „Inovatīvas biomedicīnisko attēlu iegūšanas un apstrādes tehnoloģijas (InBiT)” vienošanās Nr.2013/0009/1DP/1.1.1.2.0/13/APIA/VIAA/014 progresa dokumenti par 3.pārskata periodu no 01.03.2014. līdz 30.06.2014.

Zinātniskais pārskats par periodu no 01.03.2014. līdz 30.06.2014.

28.11.2014. iesniegti ESF līdzfinansētā projekta „Inovatīvas biomedicīnisko attēlu iegūšanas un apstrādes tehnoloģijas (InBiT)” vienošanās Nr.2013/0009/1DP/1.1.1.2.0/13/APIA/VIAA/014 progresa dokumenti par 4.pārskata periodu no 01.07.2014. līdz 31.10.2014.

Zinātniskais pārskats par periodu no 01.07.2014. līdz 31.10.2014.

27.03.2015. iesniegti ESF līdzfinansētā projekta „Inovatīvas biomedicīnisko attēlu iegūšanas un apstrādes tehnoloģijas (InBiT)” vienošanās Nr.2013/0009/1DP/1.1.1.2.0/13/APIA/VIAA/014 progresa dokumenti par 5.pārskata periodu no 01.11.2014. līdz 28.02.2015.

Zinātniskais pārskats par periodu no 01.11.2014. līdz 28.02.2015.

26.06.2015. iesniegti ESF līdzfinansētā projekta „Inovatīvas biomedicīnisko attēlu iegūšanas un apstrādes tehnoloģijas (InBiT)” vienošanās Nr.2013/0009/1DP/1.1.1.2.0/13/APIA/VIAA/014 progresa dokumenti par 6.pārskata periodu no 01.03.2015. līdz 31.05.2015.

Zinātniskais pārskats par periodu no 01.03.2015. līdz 31.05.2015.

28.09.2015. iesniegti ESF līdzfinansētā projekta „Inovatīvas biomedicīnisko attēlu iegūšanas un apstrādes tehnoloģijas (InBiT)” vienošanās Nr.2013/0009/1DP/1.1.1.2.0/13/APIA/VIAA/014 progresa dokumenti par 7.pārskata periodu no 01.06.2015. līdz 31.08.2015.

Zinātniskais pārskats par periodu no 01.06.2015. līdz 31.08.2015.

5.decembrī 2014.g. Viesnīcā “Days Hotel Riga VEF”, Brīvības ielā 199c, notika seminārs „Ādas attēlu iegūšanas un apstrādes tehnoloģijas, to izmantošana medicīniskajā diagnostikā”. Semināra programma.

Semināra prezentācijas

27.augusts 2015.g. Viesnīcā “Days Hotel Riga VEF”, Brīvības ielā 199c, konferenču telpā “CITY”(6.stāvs)   plkst.9:15 notika ESF finansēta projekta Nr.2013/0009/1DP/1.1.1.2.0/13/APIA/VIAA/014 “Inovatīvas biomedicīnisko attēlu iegūšanas un apstrādes tehnoloģijas” noslēguma seminārs. Semināra programma

Semināra prezentācijas

Kanālā „RE:TV” raidījumu ciklā: „Rūpēs par Tevi”, sestdien, 2015. gada 29. augustā  9:45 un 22:45, ar atkārtojumu: pirmdien, 31.augustā 2015.gadā, plkst.17:30 parādija sižetu  par sasniegto Eiropas Sociālā fonda projektā “Inovatīvas biomedicīnisko attēlu iegūšanas un apstrādes tehnoloģijas ( InBiT)”  vienošanās Nr. 2013/0009/1DP/1.1.1.2.0/13/APIA/VIAA/014.

Prezentācijas

Aivars Lorencs, Ints Mednieks and Juris Sinica-Sinavskis “Simplified Classification of Multispectral Image Fragments”. Konference “ELECTRONICS 2014”, Palanga, Lietuva no 16 līdz 18 jūnijam 2014.

Inga Saknite, Arita Silapetere, Janis Spigulis – “Phantoms used for mapping of skin chromophores by multi-spectral imaging”. Konference “Biomedical Optics 2014”, 26. – 30. aprīlim 2014.g. Maiami, Floridā, ASV.

Inga Saknite, Dainis Jakovels, Gita Krievina, Janis Spigulis “Diffuse reflectance and fluorescence measurements of skin by multispectral imaging system” 10th international Young Scientist conference “Developments in Optics and Communications “, Rīga, no 9 līdz 12 aprīlim, 2014.g.

Dainis Jakovels, Inga Saknite, Janis Spigulis „ Assessment of changes in skin blood flow by mobile phone and laser illumination” 10th international Young Scientist conference “Developments in Optics and Communications ” Rīga, no 9 līdz 12 aprīlim, 2014.g.

Inga Saknite, Dainis Jakovels, Janis Spigulis ”Diffuse reflectance and fluorescence multispectral imaging system for assessment of skin” Konference SPIE Photonics Europe 2014, 14 – 17 April 2014, Brussels, Belgium

Dainis Jakovels, Inga Saknite, Janis Spigulis “Implementation of laser speckle contrast analysis as connection kit for mobile phone for assessment of skin blood flow”. Konference SPIE Photonics Europe 2014, 14 – 17 April 2014, Brussels, Belgium.

Dainis Jakovels, Inga Saknīte, Gita Krieviņa, Janis Zaharans, Janis Spigulis “Mobile phone based laser speckle contrast imager for assessment of skin blood flow”. Eighth International Conference on Advanced Optical Materials and Devices (AOMD-8), 25-27.Aug. 2014, Rīgā.

M. Tamošiūnas, D.Jakovels, A.Ļihačovs, A.Kilikevičius, J.Baltušnikas, R.Kadikis, S.Šatkauskas “Application of fluorescence spectroscopy and multispectral imaging for non-invasive estimation of GFP transfection efficiency”. Eighth International Conference on Advanced Optical Materials and Devices (AOMD-8), 25-27.Aug. 2014, Rīgā.

Inga Saknite, Janis Spigulis “Determination of in vivo skin moisture level by near-infrared reflectance spectroscopy,” SPIE Photonics West, Feb. 7-12, 2015, Sanfrancisko, ASV.

Inga Saknite, Aleksejs Zavorins, Dainis Jakovels, Janis Spigulis, Janis Kisis. “Estimation of rosacea treatment effectiveness by RGB imaging”. 11th International Young Scientist Conference, Developments in Optics and Communications 2015, Latvia, April 8-10, 2015.

Robetrs Kadiķis “Method for registration of multispectral images”. 11th International Young Scientist Conference, Developments in Optics and Communications 2015, Latvia, April 8-10, 2015.

Roberts Kadiķis “Registration Method for Multispectral Skin Images”. MAREW2015. 25th International Conference Radioelektronika 2015, Pardubice, Chech Republic, April, 21-22, 2015.

D.Jakovels “Benign – atypical nevi discrimination using diffuse reflectance and fluorescence multispectral imaging system”. 3rd International Conference on Biophotonics 20.-22.05.2015., Florence, Itālija.

D.Bļizņuks “Mobile platform for online processing of multimodal skin optical images”. 3rd International Conference on Biophotonics 20.-22.05.2015., Florence, Itālija.

Kristīne Azarjana, A.Ozola, Dace Ruklisa, Ingrida Cema, Dace Pjanova „Melanoma Prognostic Faktors Associated with Metastases”, 23 world Congress of Dermatology. Vancouver 2015 (WCD2015), Vacouver, Canada, June 8-13 2015.

Inga Saknīte, Gatis Tunens, Janis Spigulis   “Study on near-infrared reflectance spectroscopy of skin for noninvasive determination of skin hydration”, 7th International Graduate summer school – Biophotonics ’15,  Island of Ven , Sweden,  6-13 June 2015.

G. Krieviņa, I.Skuja, V.Silina, P.Tretjakovs. „Blood pressure association with segment abdominal fat”, The Physiological Society, Conference „Physiology 2015”, Motorpoint Arena Cardiff, UK, 6 to 8 July 2015.

 Inga Saknīte, Aleksejs Zavorins, Dainis Jakovels, Janis Spigulis, Janis Kisis, “Estimation of rosacea treatment effectiveness by RGB imaging device Skimager”, “ICPS 2015:The 2nd International Conference on Photonics Solutions”,  Hua Hin, Taizeme.6.-8. jūlijs 2015.

Inga Saknīte, Marta Laņģe, Roberts Kadiķis, Juris Siņica-Siņavskis, Jānis Spīgulis. “Noninvasive Estimation of Skin Bilirubin and Hemoglobin in Bruises by Hyperspectral Imaging”, “IONS Nanjing 2015” Nanjing, Ķīnā, 10.-12. jūlijā 2015.g.

Publikācijas.

Aivars Lorencs, Ints Mednieks and Juris Sinica-Sinavskis “Simplified Classification of Multispectral Image Fragments” ELECTRONIKA IR ELEKTROTECHNIKA, ISSN 1392-1215, VOL. 20, NO6, 2014, lpp. 136-139.

Inga Saknite, Dainis Jakovels, Janis Spigulis ”Diffuse reflectance and fluorescence multispectral imaging system for assessment of skin” Konference SPIE Photonics Europe 2014, 14 – 17 April 2014, Brussels, Belgium. Proc. of SPIE Vol.9129 lpp. 91293H-1 līdz 91293H-6.

Dainis Jakovels, Inga Saknite, Janis Spigulis “Implementation of laser speckle contrast analysis as connection kit for mobile phone for assessment of skin blood flow”,  SPIE Photonics Europe 2014, 14 – 17 April 2014, Brussels, Belgium, Proc. of SPIE Vol.9129 lpp. 91293I-1 līdz 91293I-8.

M. Tamošiūnas, D.Jakovels, A.Ļihačovs, A.Kilikevičius, J.Baltušnikas, R.Kadikis, S.Šatkauskas “Application of fluorescence spectroscopy and multispectral imaging for non-invasive estimation of GFP transfection efficiency”. Eighth International Conference on Advanced Optical Materials and Devices (AOMD-8), Proc. of SPIE Vol.9421, 94210M. 25-27. Aug. 2014, Rīgā.

Dainis Jakovels, Inga Saknīte, Gita Krieviņa, Janis Zaharans, Janis Spigulis “Mobile phone based laser speckle contrast imager for assessment of skin blood flow”. Eighth International Conference on Advanced Optical Materials and Devices (AOMD-8), Proc. of SPIE Vol.9421, 94210J. 25-27. Aug. 2014, Rīgā.

Inga Saknite, Janis Spigulis “Determination of in vivo skin moisture level by near-infrared reflectance spectroscopy,” . Proc. SPIE, 9332, 93320Y (2015).

Roberts Kadiķis „Registration Method for Multispectral Skin Images” 25th Conference Radioelektronika 2015, April, 21-22, Pardubice, Czech Republic. Pp.232-235.

Aivars Lorencs, Juris Sinica-Sinavskis, Dainis Jakovels, Ints Mednieks “Melanoma-Nevus Discrimination Based on Image Statistics in Few Spectral Channels”, Electronics and Electrical Engineering (Elektronika ir Elektrotechnika), Vol. 22, No2, pp. 66-72, 2016.
http://www.eejournal.ktu.lt/index.php/elt/article/view/12173

Mindaugas Tamošiūnas, Roberts Kadikis Inga Saknīte, Juozas Baltušnikas, Audrius, Kilikevičius, Alexey Lihachev, Ramona Petrovska, Dainis Jakovels, Saulius Šatkauskas “Non-invasive optical diagnostics of EGFP expression in skeletal muscle for comparison of electroporation and sonoporation efficiencies” Journal of Biomedical Optics (JBO)  Volume 21, Issue 4, Date Published: 29 April 2016 (PDF: 12 pages) http://biomedicaloptics.spiedigitallibrary.org/article.aspx?articleid=2520123   J. Biomed. Opt. 21(4) 045003 doi: 10.1117/1.JBO.21.4.045003

Patents

LR patents Nr.14998. “Ierīce ādas melanomas atšķiršanai no labdabīgas dzimumzīmes”. Izgudrotāji: Aivars Lorencs, Ints Mednieks, Juris Siņica-Siņavskis, Dainis Jakovels, Dmitrijs Bļizņuks. Īpašnieks Elektronikas un datorzinārņu institūts. Piešķirts 20.08.2015.

Iesaistītie zinātnieki

  Dr. sc. comp. Ints Mednieks
  Dr. sc. comp. Ints Mednieks

  Vadošais pētnieks

  +371 67558112
  [protected]
  Mg. math. Tamāra Laimiņa

  Zinātniskā asistente

  +371 67558202; +371 67558207.
  [protected]
  Dr. sc. comp. Mihails Broitmans
  Dr. sc. comp. Mihails Broitmans

  Vadošais pētnieks

  +371 29480378
  [protected]
  Dr. sc. ing. Roberts Kadiķis
  Dr. sc. ing. Roberts Kadiķis

  Vadošais pētnieks

  +371 67558134
  [protected]