Eiropas Kosmosa Aģentūras projekts “Purvu un kūdrāju automatizēta identifikācija, izmantojot satelīta datu laikrindas” (MireClass)

Galvenais izpildītājs: Elektronikas un datorzinātņu institūts (EDI)
Apakšizpildītājs: SIA “SWH SETS”

Projekta numurs: 4000128570/19/NL/SC
Zinātniskais vadītājs: Dr.sc.comp. Ints Mednieks
Apakšizpildītāja zinātniskais vadītājs: Dr.sc.comp. Ilze Bērziņa

MireClass projekta mērķis ir izveidot tīmekļa lietojumprogrammu augsto purvu un kūdrāju pašreizējā stāvokļa inventarizācijai, kā arī izmaiņu uzraudzībai un analīzei vieglā un ērtā veidā, izmantojot satelītu multispektrālos un sintētiskās apertūras radaru datus un EDI izstrādāto nevadītās klasifikācijas tehnoloģiju. Projekta galvenie mērķi ir:

 • Izstrādāt izvēlēto purvu biotopu un kūdrāju automātiskas un pusautomātiskas identificēšanas metodiku satelītu datu klasificēšanai, izmantojot EDI izstrādāto nevadītās klasifikācijas tehnoloģiju un ekspertu zināšanas;
 • Izveidot īpašus rīkus precīzai automātiskai vai pusautomātiskai satelītu datu klasifikācijai specializētās purvu apakšklasēs, kas interesē rūpniecību un publisko sektoru, izmantojot paraugu laukumus;
 • Izstrādāt tīmekļa lietojumprogrammu, kas piedāvā rīkus purvu un kūdrāju klasificēšanai un rezultātu apskatīšanai;
 • Izveidot uzticamas bināras (ir/nav) augsto purvu un kūdrāju kartes visai Latvijas teritorijai ar telpisko izšķirtspēju 20m ^ 2 uz pikseli.

Iesaistītie zinātnieki

  Mg. math. Juris Breidaks
  Mg. math. Juris Breidaks

  Pētnieks

  [protected]
  Mg. math. Mārtiņš Puķītis
  Mg. math. Mārtiņš Puķītis

  Zinātniskais asistents

  +371 67558278
  [protected]
  Dr. sc. comp. Ints Mednieks
  Dr. sc. comp. Ints Mednieks

  Vadošais pētnieks

  +371 67558112
  [protected]