GA Nr. 101112295

Projekta mērķi un uzdevumi

Klimata pārmaiņas, CO2 pēdas nospiedumi, enerģētikas pāreja, drošība un drošums, kā arī suverenitāte ir galvenie jautājumi, ar kuriem šodien var rēķināties ikviens. Tā kā mēs saskaramies ar kritiskām problēmām, pētniecībai un attīstībai mūsu elektronikas komponenšu un sistēmu jomā tās ir jārisina vairāk nekā jebkad agrāk. Jo īpaši jāpaātrina enerģētikas jomas pāreja, lai mēs kļūtu neatkarīgāki no gāzes un naftas enerģijas, kas vēl nesen tika uzskatīta par pieejamu ar zemām izmaksām un bez ierobežojumiem. Ir pierādījies, ka šis pieņēmums ir ļoti trausls. Viens no risinājumiem, kā paātrināt enerģētikas pāreju, ir izmantot visu saražoto enerģiju. Tas nozīmē, ka vēja vai saules enerģijas parkos pārproducētajai enerģijai jābūt pieejamai periodos, kad trūkst parastās saražotās enerģijas. Tas prasa būtiskus ieguldījumus infrastruktūrā, kas tiks veikti tikai tad, ja investori spēs uzticēties tehnoloģijām un to spējai rast risinājumus. Jo ātrāk tiks radīta uzticība, jo ātrāk šo pāreju varēs īstenot. No otras puses ir jāattīsta tehnoloģijas un produkti, kas nodrošinās resursu ekonomisku izmantošanu un ļaus ilgstoši un uzticami ekspluatēt sistēmas un komponentus. ARCHIMEDES sniedz savu ieguldījumu automobiļu, aviācijas un rūpniecības jomās. Projektā ARCHIMEDES, ko vada AVL LIST GMBH (Austrija) un ko finansē “Apvārsnis Eiropa” KDT kopuzņēmuma programma, tiks izstrādātas komponentes, modeļi un metodoloģijas, lai palielinātu dzinējspēka komponenšu, jaudas komponenšu un enerģijas uzkrāšanas ierīču efektivitāti un kalpošanas laiku automobiļos, aviācijā un rūpniecībā. Tādējādi patērētāji atbalstīs enerģijas pāreju. Lai realizētu šo misiju, ARCHIMEDES mērķis ir mainīt tehnoloģijas un produktus autobūves, aviācijas, infrastruktūras jomās un ar tām saistītajā ekosistēmā, virzoties uz elastīgu, dekarbonizētu, digitalizētu un zaļu ES: tas palīdzēs veidot (sabiedrības) uzticēšanos jaunajām tehnoloģijām un tādējādi veicinās enerģētikas pārejas paātrināšanu, drošību un drošumu.

EDI veicamie uzdevumi projektā

EDI pielietos uz kvantu efektiem balstītā sensora datus akumulatoru stāvokļu novērtēšanas un modelēšanas risinājuma izveidei, tostarp radīto datu reāllaika kompresijai, efektīvai uzglabāšanai un liela apjoma datu nogādāšanai uz apstrādes sistēmu. Turklāt EDI veiks pētniecību saistībā arī ar bateriju pārvaldības sistēmām un to algoritmiem. EDI arī izstrādās demonstratoru ar izstrādātajām tehnoloģijām.

Iesaistītie zinātnieki

  Mg. sc. comp. Andis Bizuns
  Mg. sc. comp. Andis Bizuns

  Zinātniskais asistents

  +371 67558289
  [protected]
  Mg. sc. ing. Gatis Šūpols
  Mg. sc. ing. Gatis Šūpols

  Pētnieks

  +371 67558128
  [protected]
  Dr. sc. ing. Rihards Novickis

  Vadošais pētnieks

  +371 67558288
  [protected]
  Mg. sc. comp. Uldis Grunde
  Mg. sc. comp. Uldis Grunde

  Pētnieks

  +371 67558130
  [protected]

Saistītās ziņas