Klasteranalīze

A.Lorencs. Klasteranalīze. LU Matemātikas nodaļa. Lekciju konspekts, 2008.g., 106 lpp. Izstrādāts Eiropas Sociālā Fonda līdzfinansētā projekta Nr. 2006/0234/VPD1/ESF/PIAA/06/APK/3.2.3.2./0005/0063 “Matemātiķa – statistiķa studiju programmas modernizēšana Latvijas Universitātē” ietvaros.Lasīt vairāk

A2 Парадокс в статистической обработке сигналов

К. Круминьш, А. Лоренц, В. Плоциньш. A2 Парадокс в статистической обработке сигналов. Автоматика и вычислительная техника. 2007. - No.1. С. 3-14. Путём моделирования и аналитических расчётов исследуется статистический метод обнаружения и преобразования слабых сигналов сверхшироко-полосной радиолокации в режиме малого количества выборок. Обнаруженный и доказанный феномен обработки сигналов назван А2 парадоксом.Lasīt vairāk