Bezvadu sensoru tīklu izmantošana piedzīvojumu sacīkšu norises kontrolē

Mednis, A. Bezvadu sensoru tīklu izmantošana piedzīvojumu sacīkšu norises kontrolē. No: Daugavpils Universitātes 50. starptautiskās zinātniskās konferences materiāli / Proceedings of the 50th International Scientific Conference of Daugavpils University. Nature. Daugavpils: Daugavpils Universitātes Akadēmiskais apgāds „Saule”, 2009. ISBN 978-9984-14-422-2Lasīt vairāk