Šā gada 20. jūlijā notika EDI Zinātniskās padomes sēde un akadēmisko amatu vēlēšanas.

Esam gandarīti, ka šajā reizē zinātniskos amatus ieguva 10 kolēģi, no kuriem trīs ievēlēti atkārtoti, jo bija beidzies iepriekšējais amata termiņš, bet četri darbinieki to ieguva pirmo reizi. Pārējie kolēģi mainīja savus zinātniskos amatus.

EDI Zinātniskās padomes sēdes rezultāti:

  • Aleksejs Tatarinovs ir ievēlēts par vadošo pētnieku signālu apstrādes specialitātē;
  • Amr Elkenawy ir ievēlēts par pētnieku datorzinātnes specialitātē;
  • Andris Lapiņš ir ievēlēts par asistentu datorzinātnes specialitātē;
  • Eduards Lobanovs ir ievēlēts par asistentu elektronikas specialitātē;
  • Ingrīda Lavrinoviča ir ievēlēta par pētnieci datorzinātnes specialitātē;
  • Jānis Judvaitis ir ievēlēts par pētnieku datorzinātnes specialitātē;
  • Linda Gulbe ir ievēlēta par pētnieci signālu apstrādes specialitātē;
  • Oskars Teikmanis ir ievēlēts par pētnieku datorzinātnes specialitātē;
  • Pēteris Račinskis ir ievēlēts par pētnieku datorzinātnes specialitātē;
  • Rihards Balašs ir ievēlēts par pētnieku datorzinātnes specialitātē.

Patiesi priecājamies par kolēģiem un novēlam sekmīgu zinātnisko karjeru!

Jūs esat mūsu palīgi EDI misijas sasniegšanā – objektīvi un izzinoši uztvert pasauli un veidot labāku cilvēces nākotni, radot jaunas zināšanas, attīstot inovatīvas tehnoloģijas un parādot to praktisko nozīmi reālos dzīves pielietojumos.