Plaukstas datu nolasīšanas un apstrādes sistēma (PALMs)

ELEKTRONIKAS UN DATORZINĀTŅU INSTITŪTĀ sadarbojoties ar SIA „Infoserv-Rīga”, sākot ar 2014. gada 1.janvāri, ir uzsākta Eiropas Reģionālā attīstības fonda projekta „Plaukstas datu nolasīšanas un apstrādes sistēma (PALMs)” īstenošana. Vienošanās Nr.2013/0035/2DP/2.1.1.1.0/13/APIA/VIAA/015.

Projekta zinātniskais vadītājs Dr.sc.comp. Modris Greitāns.

Projekta mērķis ir inovatīva un konkurētspējīga produkta izveide. Projekta ietvaros plānots izstrādāt plaukstas datu nolasīšanas un apstrādes sistēmu, kas izmantotu biometriskos parametrus. Projekts tiek veikts prioritārā zinātnes virzienā „Inovatīvi materiāli un tehnoloģijas”.

Projekta izpildes termiņš: 2014. gada 1.janvāris – 2015. gada 30.jūnijs

Projekta kopējais finansējums: 121805 LVL, no tā ERAF finansējums 89724 LVL

22.04.2014. iesniegti ERAF līdzfinansētā projekta „Plaukstas datu nolasīšanas un apstrādes sistēma” (PALMs) vienošanās Nr.2013/0035/2DP/2.1.1.1.0/13/APIA/VIAA/015 progresa dokumenti par 1. pārskata periodu no 01.01.2014.g līdz 31.03.2014.g.

Zinātniskās pētniecības atskaite par 1. pārskata periodu no 01.01.2014.g līdz 31.03.2014.g.

11.07.2014. iesniegti ERAF līdzfinansētā projekta „Plaukstas datu nolasīšanas un apstrādes sistēma” (PALMs) vienošanās Nr.2013/0035/2DP/2.1.1.1.0/13/APIA/VIAA/015 progresa dokumenti par 2. pārskata periodu no 01.04.2014.g līdz 30.06.2014.g.

Zinātniskās pētniecības atskaite par 2. pārskata periodu no 01.04.2014.g līdz 30.06.2014.g.

10.-13.09.2014. Projekta izpildītājs T.Eglītis, Fraunhoferas institūtā IGD, Vācijā, Darmštadē, sniedza informāciju par projekta PALMS pētniecības rezultātiem un problēmām un BIOSIG 2014 ietvaros, diskusijās ar biometrijas jomas pētniekiem no visas pasaules, apsprieda aktuālās projekta pētniecības problēmas.

13.10.2014. iesniegti ERAF līdzfinansētā projekta „Plaukstas datu nolasīšanas un apstrādes sistēma” (PALMs) vienošanās Nr.2013/0035/2DP/2.1.1.1.0/13/APIA/VIAA/015 progresa dokumenti par 3. pārskata periodu no 01.07.2014.g līdz 30.09.2014.g.

Zinātniskās pētniecības atskaite par 3. pārskata periodu no 01.07.2014.g līdz 30.09.2014.g.

21.01.2015. iesniegti ERAF līdzfinansētā projekta „Plaukstas datu nolasīšanas un apstrādes sistēma” (PALMs) vienošanās Nr.2013/0035/2DP/2.1.1.1.0/13/APIA/VIAA/015 progresa dokumenti par 4. pārskata periodu no 01.10.2014.g līdz 31.12.2014.g.

Zinātniskās pētniecības atskaite par 4. pārskata periodu no 01.10.2014.g līdz 31.12.2014.g.

22.04.2015. iesniegti ERAF līdzfinansētā projekta „Plaukstas datu nolasīšanas un apstrādes sistēma” (PALMs) vienošanās Nr.2013/0035/2DP/2.1.1.1.0/13/APIA/VIAA/015 progresa dokumenti par 5. pārskata periodu no 01.01.2015.g līdz 31.03.2015.g.

Zinātniskās pētniecības atskaite par 5. pārskata periodu no 01.01.2015.g līdz 31.03.2015.g.

22.07.2015. iesniegti ERAF līdzfinansētā projekta „Plaukstas datu nolasīšanas un apstrādes sistēma” (PALMs) vienošanās Nr.2013/0035/2DP/2.1.1.1.0/13/APIA/VIAA/015 progresa dokumenti par 6. pārskata periodu no 01.04.2015.g līdz 30.06.2015.g.

Zinātniskās pētniecības atskaite par 6. pārskata periodu no 01.04.2015.g līdz 30.06.2015.g.

Iesaistītie zinātnieki

  Dr. sc. comp. Modris Greitāns
  Dr. sc. comp. Modris Greitāns

  EDI direktors, vadošais pētnieks

  +371 67554500
  [protected]
  Dr. sc. comp. Mihails Broitmans
  Dr. sc. comp. Mihails Broitmans

  Vadošais pētnieks

  +371 29480378
  [protected]