31.10.2021.

Paveiktais ERAF projektā “Telpu un areāla daudzdimensiju skenēšanas sistēma (TADSS)”, līgums Nr. 1.1.1.1/18/A/139, laika posmā 01.09.2021. – 31.10.2021.:

Veikti papildus iztrūkstošo datu mērījumi moduļiem.

Izveidota dokumentācija un pabeigti projekta nodevumi.

Sagatavota uztvērēja un raidītāja moduļu dokumentācija un pabeigti to apraksti.

Pabeigti antenu moduļi un to apraksti.

Pabeigts vadības bloks un vadības bloka mikrokontroliera programmas koda dokumentācija.

Pabeigts iegultas sistēmas programmas kods un tās apraksts.

Sagatavots projektā izmantojamais drons nodevumam, veikta pēdējā moduļu pielāgošana. Pabeigti 3D modeļi un sagatavota dokumentācija nodevumiem. Ar radara sensoru moduļiem aprīkota mobilā platforma nodevumam.

 

31.08.2021.

Paveiktais ERAF projektā “Telpu un areāla daudzdimensiju skenēšanas sistēma (TADSS)”, līgums Nr. 1.1.1.1/18/A/139, laika posmā 01.06.2021. – 31.08.2021.:

Pabeigta GUI izstrāde, ieviesti papildu funkcionalitātes uzlabojumi.

Izstrādāts attēlu salīdzināšanas programmas kods, ietverot visu priekšapstrādi.

Gatavoti projekta nodevumi: raiditāja modulis, uztvērēja modulis, antenu moduļi, radara sensoru moduļi, vadības bloks, vadības bloka mikrokontroliera programmas kods, iegultas sistēmas programmas kods, ar radara sensoru moduļiem aprīkota mobila platforma.

 

31.05.2021.

Paveiktais ERAF projektā “Telpu un areāla daudzdimensiju skenēšanas sistēma (TADSS)”, līgums Nr. 1.1.1.1/18/A/139, laika posmā 01.03.2021. – 31.05.2021.:

Optimizēts radara un sensora datu ierakstes programmas kods. Palielināta izstrādātā GUI funkcionalitāte.

Izgatavoti un uzstādīti jaunie radara un RPi korpusi.

Uzņemti radara caursienas mērījumu eksperimentālie dati lidojumos gar ēkas sienām. Datos konstatēts troksnis, kura cēloņa analīzei izmēģināti drona uztvērēja un radara vadu dažādi izvietojumi.

Uzlaboti signālu apstrādes algoritmi radaru signālu veidoto attēlu savstarpējai salīdzināšanai, kas ietver attēlu vertikālo un horizontālo dimensiju salāgošanu.

 

28.02.2021.

Paveiktais ERAF projektā “Telpu un areāla daudzdimensiju skenēšanas sistēma (TADSS)”, līgums Nr. 1.1.1.1/18/A/139, laika posmā 01.12.2020. – 28.02.2021.:

Turpināta radara vadības un uztvērēja bloku izstrāde.

Uzrakstīts programmas kods RPi kameras, radara un IMU sensora datu sinhronai uzņemšanai. Veiktas izmaiņas kameras kalibrācijā un GUI programmas kodā.

Pārveidoti  RPi un radara vadības bloka korpusu modeļi. Pabeigta iekārtu stiprināšana uz drona, novērstas motora kontroliera kalibrācijas problēmas.

Uzņemti radara caursienas mērījumu eksperimentālie dati, izmantojot RPi kameru. Eksperimenti veikti ar fiksētām izmaiņām aiz sienas (ar 2 šķēršļiem, ar pārvietojumu, ar 1 šķērsli un bez šķēršļiem), kā arī veikti papildu mērījumi ar leņķī savērstu dronu.

Izstrādāti un notestēti dažādi signālapstrādes algoritmi radaru signālu izlīdzināšanai (sinhroizācijai) attiecībā pret atstaroto signālu no sienas un iegūto radaru attēlu horizontālo dimensiju salāgošanai to savstarpējai salīdzināšanai.

 

30.11.2020.

Paveiktais ERAF projektā “Telpu un areāla daudzdimensiju skenēšanas sistēma (TADSS)”, līgums Nr. 1.1.1.1/18/A/139, laika posmā 01.09.2020. – 30.11.2020.:

Turpināts darbs pie radara uztvērēja shēmplates projektēšanas.

Uzmodelēti un izgatavoti Vivaldi antenu stiprinājumu. Raidītāja un uztvērēja korpuss pielāgots Vivaldi antenām. Izmainīts ePC korpusa modelis, izveidojot papildu atveres ventilācijai.

Drons aprīkots ar Vivaldi antenām un veikti vairāki caursienu mērījumu eksperimenti. Veikta iegūto signālu apstrāde.

Uzlabots sākotnējais programmas kods videokameras, radara un IMU sensora datu sinhronai ievākšanai. Notestēts izveidotais GUI un pārbaudīta datu pārraide un interfeiss.

 

31.08.2020.

Paveiktais ERAF projektā “Telpu un areāla daudzdimensiju skenēšanas sistēma (TADSS)”, līgums Nr. 1.1.1.1/18/A/139, laika posmā 01.06.2020. – 31.08.2020.:

Turpināta antenu optimizācija, atrastas 3 dažādas potenciāli pielietojams konfigurācijas. Izprojektēts uztvērēja variants ar diferenciālo RF ieeju, kas nodrošina labāku salāgošanu ar simetriskām antenām un samazina tiešā impulsa amplitūdu.

Izlabots un izdrukāts radara vadības moduļa ietvars, skavas un turētāji. Aprīkots un mērījumiem sagatavots drons.

Veikti drona testa lidojumi pilnā komplektācijā stabilizētā un augstuma kontroles režīmos. Mērījumi veikti ar tauriņantenām un Vivaldi antenām. Izmēģināti dažādi signālapstrādes paņēmieni trokšņu samazināšanai.

Izstrādāts grafiskā lietotāja interfeiss (GUI) radara parametru attālinātai uzstādīšanai. Izveidots savienojums starp GoPro un ePC. Veiktas izmaiņas GoPro bibliotēkā, lai sinhronizētu radara un GoPro ieslēgšanos.

 

29.05.2020.

Paveiktais ERAF projektā “Telpu un areāla daudzdimensiju skenēšanas sistēma (TADSS)”, līgums Nr. 1.1.1.1/18/A/139, laika posmā 01.03.2020. – 31.05.2020.:

Izstrādāts atvieglota svara antenu moduļa pie drona stiprināmā korpusa konceptuālais makets. Izveidots tā 3D modelis un izdrukāti vairāki varianti, iteratīvi veicot dažādas izmaiņas un uzlabojumus.

Veikti uzlabojumi raidītāja testa maketa darbībā.

Veikta uztvērēja moduļa izstrāde un veikta tā parametru pārbaude.

Izstrādāti uz drona stiprināmu korpusu 3D modeļi radara raidītāja maketam un uztvērēja maketam.

Drons aprīkots ar izstrādātajiem antenu moduļu maketiem un veikti testa lidojumi ar mērķi novērtēt izgatavoto korpusu praktisko pielietojamību.

Izveidota Python programma radara datu attēlošanai portatīvā datorā, izmantojot WiFi savienojumu ar ePC uz Radaru. EPC sistēma pārlikta uz Raspberry Pi 4, lai izmantotu tā iebūvēto WiFi moduli datu attēlošanai.

Tika implementēta iespēja sūtīt radara konfigurāciju no ePC, ievadot parametrus Python skriptā, nevis atjaunot radara MCU kodu.

 

28.02.2020.

Paveiktais ERAF projektā “Telpu un areāla daudzdimensiju skenēšanas sistēma (TADSS)”, līgums Nr. 1.1.1.1/18/A/139, laika posmā 01.12.2019. – 29.02.2020.:

Veikta piemērota āra telpas testa poligona vietu izpēte.

Veikta drona un radara raidošo un uztverošo iekārtu savstarpējās elektromagnētiskās saderības pārbaude, veicot lidojuma testu ar ieslēgtu radaru.

Veikti EDI ēkas telpu skenēšanas eksperimenti, skenēšanu veicot caur ēkas ārsienām.

Veikta skenējošā drona vadīšanas (pozicionēšanās) precizitātes  uzlabošana, izmantojot atbalsta dronu un optiskos marķierus idejas pārbaudei.

Izstrādāti vairāki antenu un raidītāju testa maketi un veikti to darbības eksperimentālā pārbaude gan antenu testa maketā, gan veicot eksperimentālu EDI iekštelpu caur sienu skenēšanu.

 

 


 

29.11.2019.

Paveiktais ERAF projektā “Telpu un areāla daudzdimensiju skenēšanas sistēma (TADSS)”, līgums  Nr. 1.1.1.1/18/A/139, laika posmā 01.09.2019. – 30.11.2019.:

Veikta projekta mērķu realizācijai iespējamo alternatīvu risinājumu apzināšana.

Veikta potenciāli izmantojamo antenu testēšana, izmantojot ķēžu analizatoru.

Sākts darbs pie platjoslas, impulsu radaru antenu testa stenda izveides.

Veikti telpu izmaiņu noteikšanas eksperimentālie pētījumi, izmantojot pieejamo aparatūru.

Veikti iekštelpu un āra telpas skenēšanas (attēlu veidošana) eksperimentālie pētījumi, izmantojot pieejamo aparatūru.

Apzināti radioviļņu skenēšanas metožu tehnoloģiskie ierobežojumi un noteikti izstrādājamo radaru sensoru moduļu tehniskie parametri.

Izpētītas dronu spietu vadības iespējas (esošā situācija) un  iespējamie attīstības virzieni.

Veikti telpu un areālu skenēšanai nepieciešamo maršruta precizitātes noteikšanas eksperimentālie pētījumi, izmantojot pieejamos GPS sensorus.

 


29.11.2019.

ERAF projekts “Telpu un areāla daudzdimensiju skenēšanas sistēma (TADSS)”, līgums Nr. 1.1.1.1/18/A/139

SIA “DATI Group”, SIA  2019. gada 4. jūnijā noslēdza līgumu Nr. 1.1.1.1/18/A/139 ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par projekta “Telpu un areāla daudzdimensiju skenēšanas sistēma (TADSS)” (turpmāk – Projekts) īstenošanu, kurā kā sadarbības partneri piesaistīti Elektronikas un datorzinātņu institūts un Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūts.

Projekta mērķis ir iegūt jaunas zināšanas par mobilu sensoru datu savākšanu slēgtās telpās no ārienes un to pārraidi zemas kvalitātes datu pārraides tīklojuma apstākļos. Iegūtās zināšanas paredzēts praktiski pārbaudīt jaunas paaudzes mobilo sensoru platformās, izveidojot prototipu un aprobējot tā lietojamību reālu uzdevumu veikšanā.

Projekta rezultātā, atrisinot pastāvošo problemātiku un iegūstot nepieciešamās zināšanas, veicot tālāku tās komercializāciju (nodrošinot ilgtspēju), vairāki publiskie un privātie dienesti iegūtu savā rīcībā jaunas paaudzes areālu un telpu apsekošanas iekārtas (risinājumus), kas ļaus uzlabot pakalpojumu kvalitāti un, operatīvi reaģējot uz skenēšanas sistēmas konstatētajām izmaiņām, spēs preventīvi novērst pretlikumīgas darbības, vai risinātu procesu optimizācijas uzdevumus. Iegūto zināšanu komerciālu pēctecību plānots nodrošināt licencējot izstrādāto dzini kā pievienojamu līdzīga pielietojuma spietu sistēmās, kā arī pēc atbilstošas lokalizācijas izveidojot eksportam paredzētas versijas un sniedzot produkta atbalsta pakalpojumus, gan komercializējot ar sensoriem aprīkojot robotu spietu datu savākšanas pielietojumos.

Projekta attiecināmās izmaksas noteiktas 876 428,71 EUR apmērā, no tām plānotais ERAF atbalsta apmērs 597 563,98 EUR jeb 68,18% no projekta attiecināmajām izmaksām. Projekta faktiski uzsākts ar š.g. 1. septembri un to plānots īstenot 24 mēnešu laikā, t.i. līdz 2021. gada augusta beigām.

 

Iesaistītie zinātnieki

  Dr. sc. ing. Rolands Šāvelis
  Dr. sc. ing. Rolands Šāvelis

  Pētnieks

  +371 67558184
  [protected]
  Mg. sc. ing. Maksis Celitāns
  Mg. sc. ing. Maksis Celitāns

  Zinātniskais asistents

  +371 67558124
  [protected]
  Mg. sc. ing. Gatis Šūpols
  Mg. sc. ing. Gatis Šūpols

  Pētnieks

  +371 67558128
  [protected]
  Mg. sc. ing. Eduards Lobanovs
  Mg. sc. ing. Eduards Lobanovs

  Zinātniskais asistents

  371 67558197
  [protected]
  Mg. sc. ing. Romāns Maļiks
  Mg. sc. ing. Romāns Maļiks

  Pētnieks

  +371 67558172
  [protected]