Satelītdatos balstīta jauna mežaudzes krājas novērtēšanas tehnoloģija (WoodStock)

Vienošanās ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru (CFLA)  Nr.1.1.1.1/18/A/165

Projekta zinātniskais vadītājs Dr.sc.comp. Ints Mednieks (ints.mednieks@edi.lv).

Projekta mērķis: izstrādāt izmaksu efektīvu tehnoloģiju koksnes krājas novērtēšanai mežā, kas izmantotu tikai augstas izšķirtspējas optiskos un radara satelītdatus.

Projektā paredzēts izstrādāt satelītu optisko un radaru attēlu apstrādes metodes, kas ļautu novērtēt koku sugu, koku augstumu un meža biezību, un no šiem parametriem noteikt koksnes krāju, balstoties uz šim mērķim izveidotu modeli.

Projektu realizē Elektronikas un datorzinātņu institūts sadarbībā ar komersantu SIA “Baltic Satellite Service”.

Ilgums: 36 mēneši

Projekta izpildes termiņš: 2019.gada 1.marts – 2022.gada 28.februāris.
Kopējās izmaksas: 498 026.25 EUR

25.07.2019.g. iesniegts ERAF līdzfinansētā projekta “Satelītdatos balstīta jauna mežaudzes krājas novērtēšanas tehnoloģija (WoodStock)” Vienošanās ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru (CFLA)  Nr.1.1.1.1/18/A/165 Maksājuma pieprasījums (MP1)  par 1.pārskata periodu no 01.03.2019.g līdz 30.06.2019.g.

Projekts “Satelītdatos balstīta jauna mežaudzes krājas novērtēšanas tehnoloģija (WoodStock)”.  Apspriede mežā.

29.10.2019.g. iesniegts ERAF līdzfinansētā projekta “Satelītdatos balstīta jauna mežaudzes krājas novērtēšanas tehnoloģija (WoodStock)” Vienošanās ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru (CFLA)  Nr.1.1.1.1/18/A/165 Maksājuma pieprasījums (MP2)  par 2.pārskata periodu no 01.07.2019.g līdz 30.09.2019.g.

02.12.2019. Zinātniskās projekta grupas apspriedē tika izskatīti projekta izpildes aktuālie jautājumi. Izstrādāta vispārējā datu apstrādes shēma. Veikta augstas izšķirtspējas satelītu datu iepirkšana un lauka datu ievākšana. Nolemts turpināt pētījumus, lai nodrošinātu kvalitatīvu meža apgabalu segmentāciju.

24.03.2020. Projekts “Satelītdatos balstīta jauna mežaudzes krājas novērtēšanas tehnoloģija (WoodStock)”. Veikta lauku datu vākšana ar dronu Daudzeses pagastā koku sugu klasifikācijas metožu pārbaudei.

15.06.2020. Konferencei BEC-2020 iesniegta publikācija J.Sinica-Sinavskis, R. Dinuls, J. Zarins, I.Mednieks. “Automatic tree species classification from Sentinel-2 images using deficient inventory data”.

 

2020. gada 29.jūnijā plkst.10:00, Elektronikas un datorzinātņu institūta (EDI) konferenču zālē, Dzērbenes ielā 14, Rīgā notika seminārs par ERAF projektu „Satelītdatos balstīta jauna mežaudzes krājas novērtēšanas tehnoloģija (WoodStock)” Nr. 1.1.1.1/18/A/165 un tajā iegūtajiem rezultātiem.

Semināra programma
10:00 – 10:10 A.Kadakovskis. “WoodStock projekta mērķi un risināmie uzdevumi”.
10:10 – 10:30 J.Zariņš. “Koksnes krājas novērtēšana, izmantojot tālizpētes datus”.
10:30 – 10:50 L.Gulbe. “Meža mikroaudžu segmentēšana, izmantojot augstas izšķirtspējas satelītu datus”.
10:50 – 11:10 J.Siņica-Siņavskis. “Koku sugu identifikācija Sentinel-2 attēlos, izmantojot fragmentārus un daļēji novecojušus inventarizācijas datus”.

27.08.2020.g. publikācija J.Sinica-Sinavskis, R. Dinuls, J. Zarins, I.Mednieks. “Automatic tree species classification from Sentinel-2 images using deficient inventory data” pieņemta publicēšanai Konferencē Baltic Electronics Conference (BEC2020).

10.09.2020. Zinātniskās projekta grupas apspriedē tika izskatīti projekta izpildes aktuālie jautājumi. Augstas izšķirtspējas WorldView attēli (tai skaitā mākoņaini un dūmakaini) tiks apstrādāti pēc noteiktas shēmas. Tika izvirzīta hipotēze, ka ICEYE SAR datu VH polarizācijas atstarojumu intensitātes korelēs ar meža biezību. Nolemts turpināt pētījumus, lai nodrošinātu kvalitatīvu meža krājas novērtēšanu.

Iesaistītie zinātnieki

  Dr.sc.comp. Juris Siņica-Siņavskis

  Pētnieks

  +371 67558192
  [protected]
  Dr. sc. comp. Ints Mednieks

  Vadošais pētnieks

  +371 67558112
  [protected]
  Mg. math. Tamāra Laimiņa

  Asistents

  +371 67558202; +371 67558207.
  [protected]
  Mg. Math. Romāns Dinuls

  Zinātniskais Asistents

  +371 67558166
  [protected]