Trustworthy and Smart Actuation in IoT systems —ENACT

Periods: 2018.g. janvāris – 2020.g. decembris

Kopējais budžets: ~4.9M Eiro

Projekta koordinators: pētniecības un tehnoloģiju organizācija no Norvēģijas SINTEF (https://www.sintef.no/en/)

Parneru skaits: 11

Iesaistītās valstis (6): Norvēģija, Spānija, Francija, Itālija, Vācija, Latvija.

Tiek prognozēts, ka līdz 2020 gadam lietu internetam būs pieslēgts vairāk par 20 miljardiem ierīču. Paredzams, ka nākotnē īpaši nozīmīgi kļūs tie lietu interneta lietojumi, kuri paredz ne tikai datu ievākšanai ar sensoriem, bet arī apkārtējās vides kontroli caur aktuatoriem, tādējādi paverot vēl plašākas iespējas. Tomēr, lai tās izmantotu, ir jāatrisina virkni sarežģītu izaicinājumu, kas nosaka šīs strauji augošās IT infrastruktūras izmantošanas potenciālu – uzticama un vienlaicīga informācijas apstrāde, gan kopējās darbības koordinācija, vienlaicīgi nodrošinot strādājošu sistēmu elastīgu papildinātību.

Projekts ENACT paredz risināt šos izaicinājumus piedāvājot risinājumu visu aktivitāšu ciklam, sākot ar sensoru lasījumiem un beidzot ar izpildmehānismu aktivizēšanu, neatkarīgi no lietu interneta sistēmu un to vides dažādības, mēroga un darbības dinamikas. Īpaša izmanību paredzēts veltīt tādiem ar uzticamību saistītiem aspektiem kā drošības un privātuma jautājumi, kā arī stabilitāte.

ENACT projektā plānots piemērot un attīstīt DevOps pieejas nākamās paaudzes rīkus un metodes (https://www.sintef.no/en/publications/publication/?pubid=CRIStin+1492186), kas ļauj precīzi definēt programmatūras inženierijas labās prakses un rīku kopumu, tādejādi nodrošinot risinājuma kvalitāti, sekmējot ātru atjauninājumu ieviešanu un nodrošinot lietotājam draudzīgu vidi.

ENACT projekta realizācijas laikā EDI veiks prasību definēšanu nākotnes lietu interneta sistēmām, kas saistītas ar inteliģento transporta sistēmu lietojumiem, izstrādāto risinājumu testēšanu, kā arī nodrošinās infrastruktūru projekta rezultātu demonstrēšanai un validēšanai saistība ar dzelzceļa transportu. ITS domēna vadošais partneris ir INDRA (https://www.indracompany.com/en/indra) no Spānijas.

Lai iegūtu vairāk informācijas par ENACT projektu, apmeklējiet www.enact-project.eu

Kontakti informācijai: Modris Greitāns, modris_greitans@edi.lv, 28398813

Iesaistītie zinātnieki

  Mg. sc. comp. Jānis Judvaitis
  Ph.D Jānis Judvaitis

  Pētnieks

  [protected]
  Dr. sc. comp. Modris Greitāns
  Dr. sc. comp. Modris Greitāns

  EDI direktors, vadošais pētnieks

  +371 67554500
  [protected]
  Mg. sc. comp. Rihards Balašs
  Mg. sc. comp. Rihards Balašs

  Pētnieks

  +371 67558154
  [protected]

Saistītās ziņas