2.1.1.3.1. aktivitāte (IKSA-CENTRS)

2.1.1.3.1. aktivitāte  „Zinātnes infrastruktūras attīstība” Projekta nosaukums „Informācijas, komunikāciju un signālapstrādes tehnoloģiju valsts nozīmes pētniecības centra izveide (IKSA-CENTRS)” Nr.2DP/2.1.1.3.1./11.IPIA/VIAA/006)” Elektronikas … Lasīt vairāk

Datu migrācijas metodikas izstrāde

Eiropas Reģionālās attīstības fonds Projekta nosaukums: „Datu migrācijas metodikas izstrāde” Projekta numurs: JPI/2.1.2.2.1/09/01/084. Projekta vadītājs (no EDI) : Dr.sc.comp. M. Broitmans. … Lasīt vairāk

VPD1/ERAF/CFLA/04/NP/2.5.2./000016/017 “Modernās signālapstrādes pētījumu efektivitātes un zinātniski pētniecisko rezultātu komercializācijas potenciāla paaugstināšana”

Eiropas Reģionālās attīstības fonds Nr. VPD1/ERAF/CFLA/04/NP/2.5.2./000016/017 Projekta nosaukums: „Modernās signālapstrādes pētījumu efektivitātes un zinātniski pētniecisko rezultātu komercializācijas potenciāla paaugstināšana” 07.03.2006. … Lasīt vairāk