LR patents Nr. 14803

LR patents Nr. 14803. “Strobējams komparators ar aizkaves līniju”. Izgudrotāji: K.Krūmiņš, E.Beiners un V.Pētersons. Publ. Īpašnieks: Elektronikas un datorzinātņu institūts. …

Lasīt vairāk

LR patents Nr. 14881

LR patents Nr. 14881. “Metode un ierīce nolašu skaita samazināšanai līmeņšķērsojuma analogciparu pārveidotājā”. Izgudrotājs: U.Grunde. Īpašnieks: Elektronikas un datorzinātņu institūts. …

Lasīt vairāk

LR patents Nr. 14992

LR patents Nr. 14992. “Termokompensēts interpolators pārveidotājam “laiks-kods” ar samazinātu dīkstāves laiku.” Izgudrotāji: V.Bespaļko, J.Buls, V.Vedins. Īpašnieks: Elektronikas un datorzinātņu …

Lasīt vairāk

LR patents Nr.15068

LR patents Nr.15068. “Stroboskopiskais pārveidotājs ultraplatjoslas radiolokācijas signālu atklāšanai”. Izgudrotāji: K.Krūmiņš, V.Pētersons, V.Plociņš un A.Ševerdaks. Publ. Īpašnieks: Elektronikas un datorzinātņu …

Lasīt vairāk

LR patents Nr.14998

LR patents Nr.14998. “Ierīce ādas melanomas atšķiršanai no labdabīgas dzimumzīmes”. Izgudrotāji: Aivars Lorencs, Ints Mednieks, Juris Siņica-Siņavskis, Dainis Jakovels, Dmitrijs …

Lasīt vairāk