Multimodālās biometrijas tehnoloģija drošai un ērtai personu autentifikācijai

ELEKTRONIKAS UN DATORZINĀTŅU INSTITŪTĀ ar 2011. gada 1. janvāri ir uzsākta Eiropas Reģionālā attīstības fonda projekta „Multimodālas biometrijas tehnoloģija drošai un ērtai personu autentifikācijai (BiTe)” īstenošana. Projekta Nr. 2010/0285/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/098.

Projekta zinātniskais vadītājs Dr.sc.comp. Modris Greitāns.

Projekta mērķis ir izveidot drošu, ērtu un plaši pielietojamu personu identifikācijas tehnoloģiju, kas balstās uz sejas un plaukstas attēlu analīzi. Svarīgi, lai vairs nav iespējams izmantot viedkartes bez īpašnieka klātbūtnes, jo identitātes nozagšana ir viens no modernajiem noziegumiem, kas „zaglim” dod iespēju radīt jums finansiālus zaudējumus. Katru gadu identitātes nozagšana pasaulē rada aptuveni 221 miljardu dolāru zaudējumus. Banka atzīst, ka šādas sistēmas ieviešana dotu iespēju aizstāt (vai kombinēt) uz parakstu vai PIN kodu ievadi balstītu norēķinu karšu autorizāciju ar kartes īpašnieka biometrisku atpazīšanu. Radot ērtu, lētu un drošu personu identifikācijas risinājumu, ir plašas iespējas to ieviest ikdienas dzīvē – bankās, tirdzniecības vietās, objektu piekļuves un lietošanas kontrolē (ieskaitot autotransportu) u.c.

Projekts tiek īstenots Elektronikas un datorzinātņu institūtā sinerģijā ar ESF 1.1.1.2 aktivitātes projektu „Viedo sensoru un tīklotu iegulto sistēmu pētījumu un attīstības centrs”.

Projekta izpildes termiņš: 2011. gada 1. janvāris – 2013. gada 31. decembris

Projekta kopējais finansējums: 291924 LVL, no tā ERAF finansējums 270028 LVL un 21896 LVL nodrošina EDI.

14.04.2011.g. iesniegti ERAF līdzfinansētā projekta „Multimodālas biometrijas tehnoloģija drošai un ērtai personu autentifikācijai” (BiTe) vienošanās Nr.  2010/0285/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/098 progresa dokumenti par 1. pārskata periodu no 01.01.2011.g līdz 31.03.2011.g.

Zinātniskās pētniecības atskaite par 1. pārskata periodu no 01.01.2011.g līdz 31.03.2011.g.

11.07.2011.g. iesniegti ERAF līdzfinansētā projekta „Multimodālas biometrijas tehnoloģija drošai un ērtai personu autentifikācijai” (BiTe) vienošanās Nr.  2010/0285/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/098 progresa dokumenti par 2. pārskata periodu no 01.04.2011.g līdz 30.06.2011.g.

Zinātniskās pētniecības atskaite par 2. pārskata periodu no 01.04.2011.g līdz 30.06.2011.g.

7.10.2011.g. Televīzijas kanālā TV3 raidījuma “Bez Tabu” ietvaros tika rādīts sižets (sākot ar 27 minūti) par biometrijas pētijumiem saistībā ar projekta ietvaros veiktajām izpildītāju aktivitātēm
http://www.tv3play.lv/play/255419/

14.10.2011.g. Interneta saitē www.bizness.delfi.lv tika publicēts raksts  “Pirkstu nospiedumu vietā – cilvēku identifikācija pēc asinsvadiem”
http://bizness.delfi.lv/liaa/pirkstu-nospiedumu-vieta-cilveku-identifikacija-pec-asinsvadiem.d?id=41178811

14.11.2011.g. iesniegti ERAF līdzfinansētā projekta „Multimodālas biometrijas tehnoloģija drošai un ērtai personu autentifikācijai” (BiTe) vienošanās Nr.  2010/0285/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/098 progresa dokumenti par 3. pārskata periodu no 01.07.2011.g līdz 31.10.2011.g.

Zinātniskās pētniecības atskaite par 3. pārskata periodu no 01.07.2011.g līdz 31.10.2011.g.

14.03.2012.g. iesniegti ERAF līdzfinansētā projekta „Multimodālas biometrijas tehnoloģija drošai un ērtai personu autentifikācijai” (BiTe) vienošanās Nr.  2010/0285/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/098 progresa dokumenti par 4. pārskata periodu no 01.11.2011.g līdz 29.02.2012.g.

Zinātniskās pētniecības atskaite par 4. pārskata periodu no 01.11.2011.g līdz 29.02.2012.g.

13.07.2012.g. iesniegti ERAF līdzfinansētā projekta „Multimodālas biometrijas tehnoloģija drošai un ērtai personu autentifikācijai” (BiTe) vienošanās Nr.  2010/0285/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/098 progresa dokumenti par 5.pārskata periodu no 01.03.2012.g līdz 30.06.2012.g.

Zinātniskās pētniecības atskaite par 5.pārskata periodu no 01.03.2012.g līdz 30.06.2012.g.

24.08.2012. MixTV ziņu 07:22 minūtē reportāža par institūtā īstenotajiem Eiropas savienības struktūrfondu līdzfinensētajiem projektiem.
http://www.mixtv.lv/mixtv/novosti/1939

16.09.2012. Latvijas televīzijas 1.programmas (LTV1) raidījumā “Eirobusiņš” reportāža par institūtā īstenotajiem Eiropas Savienības struktūrfondu līdzfinensētajiem projektiem. Raidījuma 15:07 minūtē tika stāstīts par projektā BiTe šobrīd sasniegtajiem rezultātiem.
http://www.ltv.lv/video/eirobusinjsh/15220/eirobusinjsh-16.09.2012./

5.-6.10.2012.
Projekta BiTe izpildītāji M.Greitāns, R.Fuksis, M.Pudžs, R.Ruskuls, A.Kadiķis, D.Barkāns un T.Eglītis piedalījās Starptautiskajā izgudrojumu izstādē “MINOX 2012”, kas notika Rīgā, Kaļķu ielā 1, prezentējot izgudrojumu “Plaukstas biometrisko parametru atpazīšanas sistēma”.  Projektam tika piešķirta “Dienas biznesa” speciālbalva:
Dienas biznes speciālbalva


9.11.2012.g.
iesniegti ERAF līdzfinansētā projekta „Multimodālas biometrijas tehnoloģija drošai un ērtai personu autentifikācijai” (BiTe) vienošanās Nr.  2010/0285/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/098 progresa dokumenti par 6.pārskata periodu no 01.07.2012.g līdz 31.10.2012.g.

Zinātniskās pētniecības atskaite par 6.pārskata periodu no 01.07.2012.g līdz 31.10.2012.g.

14.03.2013.g. iesniegti ERAF līdzfinansētā projekta „Multimodālas biometrijas tehnoloģija drošai un ērtai personu autentifikācijai” (BiTe) vienošanās Nr.  2010/0285/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/098 progresa dokumenti par 7.pārskata periodu no 01.11.2012.g līdz 28.02.2013.g.

Zinātniskās pētniecības atskaite par 7.pārskata periodu no 01.11.2012.g līdz 28.02.2013.g.

03.06.2013.g. Viesnīcā Days Hotel Riga VEF (Brīvības ielā 199c) no 15:00 līdz 19:00 notika seminārs par Multimodālas biometrijas tehnoloģijas izveides gaitu un rezultātiem. Seminārs notika ERAF līdzfinansētā projekta ”Multimodālas biometrijas tehnoloģija drošai un ērtai personu autentifikācijai” Nr.2010/0285/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/098 (BiTe) ietvaros. Projekta zinātniskais vadītājs Dr.sc.comp. Modris Greitāns.
Semināra prezentācijas

14.06.2013.g. iesniegti ERAF līdzfinansētā projekta „Multimodālas biometrijas tehnoloģija drošai un ērtai personu autentifikācijai” (BiTe) vienošanās Nr.  2010/0285/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/098 progresa dokumenti par 8.pārskata periodu no 01.03.2013.g līdz 31.05.2013.g.

Zinātniskās pētniecības atskaite par 8.pārskata periodu no 01.03.2013.g līdz 31.05.2013.g.

29.08.2013.g. Projekta BiTe izpildītāji R.Fuksis, R.Ruskuls un T.Eglītis piedalījās Starptautiskajā konferencē “Biophotonics – Riga 2013”, kas notika Rīgā, Raiņa bulvārī 19, prezentēja plakātu „Bi-Spectral Palm Image Acquisition for Person Recognition” un demonstrēja plaukstas biometrisko parametru iegūšanas sistēmu.

5.-6.09.2013.g. Projekta BiTe izpildītājs T.Eglītis piedalījās konferencē “2013 International Conference of the Biometrics Special Interest Group (BIOSIG 2013)” Vācijā, Darmštadē, prezentējot plakātu “FPGA based palm print and palm vein biometric system”, par kuru iegūta labākā konferences plakāta balva.

9.-13.09.2013.g. Projekta BiTe izpildītāji M.Greitāns un R.Fuksis piedalījās konferencē “European Signal Processing Conference (EUSIPCO 2013)” Marokā, Marakešā, prezentējot plakātu „FPGA Implementation of CMF for Embedded Palm Biometric System”.

27.09.-1.10.2013.g. Projekta BiTe izpildītājs O.Ņikišins piedalījās konferencē “The 2013 International Conference on Applied Mathematics and Computational Methods (AMCM 2013)” Venēcijā, Itālijā prezentējot rakstu “Weighted Multi-scale Local Binary Pattern Histograms for Face Recognition”.

11.10.2013.g. iesniegti ERAF līdzfinansētā projekta “Multimodālas biometrijas tehnoloģija drošai un ērtai personu autentifikācijai” (BiTe) vienošanās Nr.2010/0285/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/098 progresa dokumenti par 9.pārskata periodu no 01.06.2013.g. līdz 30.09.2013.g.

Zinātniskās pētniecības atskaite par 9.pārskata periodu no 01.06.2013.g. līdz 30.09.2013.g.

17.11.-20.11.2013.g. Projekta BiTe izpildītājs R.Fuksis piedalījās konferencē „Visual Communications and Image Processing (VCIP 2013)”, Kučingā, Malaizijā prezentējot plakātu „A Bank of Fast matched Filters by Decomposing the Filter Kernell”.

28.11.2013.g. Viesnīcā Days Hotel Rīga VEF (Brīvības ielā 199c) no 15:00 līdz 19:00 norisinājās seminārs par Multimodālas biometrijas tehnoloģijas izveides rezultātiem. Seminārs notika ERAF līdzfinansētā projekta ”Multimodālas biometrijas tehnoloģija drošai un ērtai personu autentifikācijai” Nr.2010/0285/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/098 (BiTe) ietvaros.

Semināra prezentācijas:

Galvenie sasniegtie rezultāti multimodālas biometrijas tehnoloģijas izveidē Modris Greitāns
Multimodālās biometrijas tehnoloģijas izveide Rihards Fuksis
Automātiskas sejas atpazīšanas sistēma Artūrs Kadiķis
Plaukstas atpazīšanas sistēma Mihails Pudžs
Multimodālās biometrijas sistēmas pielāgojumi konkrētiem pielietojumiem. Cilvēka autentifikācija, izmantojot personalizētu viedkarti Teodors Eglītis

Īss video pārskats par ERAF projekta „Multimodālas biometrijas tehnoloģija drošai un ērtai personu autentifikācijai” (BiTe) vienošanās Nr. 2010/0285/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/098 īstenošanu.

IEEE Biometric Council Newsletter October 2013 Vol.9 jaunāko ziņu apskatā par pētījumiem biometrijas jomā ir publicēts BIOSIG 2013 konferences apskats, kurā minēts, ka projekta BiTe izpildītājs T.Eglītis ieguvis labākā konferences plakāta balvu: http://ieee-biometrics.org/images/PDF/newsletter_oct_2013.pdf

Prezentācijas:

 • 01.02.2011.g. notika projekta atvērtā sēde, kur pētnieks Mihails Pudžs un zinātniskais asistents Rinalds Ruskuls vadīja semināru “Attēlu iegūšana izmantojot FPGA iegultu sistēmu”.
 • 11.02.2011.g. notika projekta atvērtā sēde, kur vadošais pētnieks Mihails Broitmans uzstājās ar prezentāciju par tēmu “Biometrijas datu kriptēšana un salīdzināšana”.
 • 20.09.2011.g. ir saņemts apstiprinājums par raksta “Biohashing and Fusion of Palmprint and Palm Vein Biometric Data” publicēšanu, konferencē International Conference on Hand-based Biometrics (ICHB2011), kas notiks 17-18.novembrī Honkongā, Ķīnā.

Publikācijas

 • Rihards Fuksis, Arturs Kadikis, and Modris Greitans “Biohashing and Fusion of Palmprint and Palm Vein Biometric Data”, International Conference on Hand-based Biometrics, ICHB2011, Hong Kong, China, November 17-18, 2011, pp. 268-273
 • Mihails Pudzs, Rihards Fuksis and Modris Greitans “Palmprint Image Processing With Non-Halo Complex Matched Filters For Forensic Data Analysis”, International Workshop on Biometrics and Forensics, IWBF 2013, Lisbon, Portugal, April 4-5, 2013
 • Mihails Pudzs, Rihards Fuksis, Rinalds Ruskuls, Teodors Eglitis, Arturs Kadikis, and Modris Greitans “FPGA based palmprint and palm vein biometric system”, 12th International Conference of the Biometrics Special Interest Group, BIOSIG 2013, Darmstadt, Germany, September 4-6, 2013, pp. 321-328
 • Mihails Pudzs, Rihards Fuksis, Rinalds Ruskuls, Davis Barkans, Teodors Eglitis and Modris Greitans „FPGA Implementation of CMF for Embedded Palm Biometric System”, 21st European Signal Processing Conference, EUSIPCO 2013, Marrakech, Morocco, September 9-13, 2013.
 • Olegs Nikisins “Weighted Multi-scale Local Binary Pattern Histograms for Face Recognition”, The 2013 International Conference on Applied Mathematics and Computational Methods, AMCM 2013, Venice, Italia, September 27 – October 1, pp. 76-81
 • Mihails Pudzs, Rihards Fuksis, Modris Greitans, Teodors Eglitis, “A bank of fast matched filters by decomposing the filter kernel” Visual Communications and Image Processing Conference (VCIP),  University of Malaya (UM),  Kuching, Sarawak, Malaysia, November 12-20, 2013.

Publicēšanai akceptētie raksti:


Patents:

Iesniegts starptautiskā patenta pieteikums Nr. PCT/LV2012/000005 „Biometric authentication apparatus and biometric authentication method”, ar kuru tiek aizsargātas projekta pētījumu oriģinālo rezultātu intelektuālā īpašuma tiesības.


Saites:

Informācija par tehnoloģijas izstrādi

 

Iesaistītie zinātnieki

  Dr. sc. comp. Modris Greitāns
  Dr. sc. comp. Modris Greitāns

  EDI direktors, vadošais pētnieks

  +371 67554500
  [protected]