Valsts pētījumu programma “Kiberfizikālās sistēmas, ontoloģijas un biofotonika drošai&viedai pilsētai un sabiedrībai” (VPP SOPHIS), Programmas vadītājs: Dr.sc.comp. Modris Greitāns

Programmas izpildītāji:

Elektronikas un datorzinātņu institūts (EDI)

Latvijas Universitātes Datorikas fakultāte (LU DF),

Latvijas Universitātes Atomfizikas un spektroskopijas institūts (LU ASI),

Latvijas Universitātes aģentūra “Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūts” (LU MII),

Rīgas Tehniskā universitātes Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultāte (RTU DITF),

Rīgas Tehniskā universitātes Telekomunikāciju institūts (RTU TI),

Rīgas Tehniskā universitātes Būvniecības fakultātes Ūdens pētniecības laboratorija (RTU UPL)

SOPHIS mērķis ir nākamās paaudzes IKT sistēmu attīstība, dodot ieguldījumu tautsaimniecības transformācijā uz produktiem ar augstu pievienoto vērtību, kā arī sabiedrībai nozīmīgu problēmu, kas saistītas ar digitālās plaisas mazināšanu, veselību, transportu, sabiedrības drošumu risināšanā. SOPHIS aptver visus programmai noteiktos 11 uzdevumus, kā arī divus zinātnisko un tautsaimniecisko aktualitāšu noteiktus papildus uzdevumus. Izpilde organizēta četru projektu ietvaros:

Projekts Nr.1. „Kiberfizikālo sistēmu tehnoloģiju attīstība un to pielietojumi medicīnā un viedā transporta jomā”.

Projekts Nr.2. „Uz ontoloģijām balstītas tīmekļa videi pielāgotas zināšanu inženierijas tehnoloģijas”.

Projekts Nr.3. „Biofotonika: attēlošana, diagnostika un monitorings”.

Projekts Nr.4. „Tehnoloģijas drošai un uzticamai gudrajai pilsētai”.

Projektu aktivitātes satur atbilstošas jomas pētniecību, aprobāciju un tehnoloģiju pārnesi, ieguldījumu izglītībā, rezultātu publicitāti un tehnoloģisko prognozēšanu.

Programma SOPHIS  ir veidota balstoties uz trīs pīlāriem:

 • augsta līmeņa pētniecība – programmas izpildītāji 2013.gada starptautiskā zinātnisko institūciju novērtējumā ir ieguvuši augstu novērtējumu, kas apliecina pētniecības augsto līmeni,  kā arī ņemts vērā gala ziņojumā par Datorzinātnes un inženierzinātnes paneļa institūcijām dotais ieteikums, ka Elektronikas un datorzinātņu institūts var kalpot kā centrs ap ko konsolidēt līdzīgā nozarē strādājošas zinātnieku grupas.
 • tehnoloģiju pārnese un inovāciju attīstība – programma ir orientēta uz ciešu sadarbību ar tautsaimniecības partneriem, ko apliecina 4 nozaru asociāciju un galveno sadarbības partneru atbalsta vēstules, pētījumu rezultātu aprobācijai, tehnoloģiju pārnesei un komercializēšanai, kā arī uz devumu tautsaimniecības transformācijai uz augstas pievienotās vērtības produktu un pakalpojumu izveidei.
 • sabiedrībai nozīmīgu problēmu, sociālu izaicinājumu risināšana – programma paredz starpdisciplināru raksturu, demonstrējot nākotnes IKT sistēmu pielietojuma potenciālu veselības, labklājības, transporta, pilsētvides un sabiedrības drošības problēmu risinājumos.

2015. gada 7.oktobrī Institūta Konferenču zāle norisinājās Valsts pētījumu programmas “Kiberfizikālās sistēmas, ontoloģijas un biofotonika drošai & viedai pilsētai un sabiedrībai” (SOPHIS) 1. posma norises gaitas un rezultātu apspriešanas seminārs

Semināra programma.

Semināra prezentācijas:

VPP SOPHIS izaicinājumi un jau paveiktā kopsavilkums, SOPHIS vadītājs Dr.sc.comp. Modris Greitāns (EDI).

Kiberfizikālo sistēmu tehnoloģiju attīstība un to pielietojumi medicīnā un viedā transporta jomā pārskats par posmā paveikto, 1.projekta vadītājs Dr.sc.comp. Leo Seļāvo (EDI).

Uz ontoloģijām balstītas tīmekļa videi pielāgotas zināšanu inženierijas tehnoloģijas” pārskats par posmā paveikto, 2.projekta vadītājs Dr.habil.sc comp. Jānis Bārzdiņš (LU MII), apakšprojekta vadītājs Dr.habil sc.ing.  Jānis Grundspeņķis (RTU DITF), apakšprojekta Dr.sc.comp. Guntis Arnicāns (LU DF).

Biofotonika: attēlošana, diagnostika un monitorings” pārskats par posmā paveikto, 3.projekta vadītājs Dr.habil.phys. Jānis Spīgulis (LU ASI), Inga Saknīte (LU ASI), apakšprojekta vadītājs Dr.phys. Uldis Rubīns (LU ASI).

Tehnoloģijas drošai un uzticamai gudrajai pilsētai” pārskats par posmā paveikto, 4.projekta vadītājs Dr.sc.comp. Ints Mednieks (EDI), apakšprojekta vadītājs Dr.sc.ing. Jurģis Poriņš (RTU TI), apakšprojekta vadītājs Gatis Šūpols(EDI), apakšprojekta vadītājs Sandis Dejus (RTU).

22.oktobrī 2015.g. Avīzē “Izglītība un kultūra” publicēts  raksts  ar  nosaukumu “Zinātnieki drošai un viedai pilsētai un sabiedribai” veltīts VPP SOPHIS aktualitātēm.
http://www.izglitiba-kultura.lv/avize/nr18-484

2016. gada 30.martā Institūta Konferenču zāle norisinājās Valsts pētījumu programmas “Kiberfizikālās sistēmas, ontoloģijas un biofotonika drošai & viedai pilsētai un sabiedrībai” (SOPHIS) 2. posma norises gaitas un rezultātu apspriešanas seminārs

Programma

14:15-14:30 Reģistrācija

14:30 -14:40 Semināra atklāšana.

14:40-14:55 VPP SOPHIS izaicinājumi un jau paveiktā kopsavilkums, SOPHIS vadītājs Dr.sc.comp. Modris Greitāns(EDI)

14:55-15:25 „Kiberfizikālo sistēmu tehnoloģiju attīstība un to pielietojumi medicīnā un viedā transporta jomā pārskats par posmā paveikto, 1.projekta vadītājs Dr.sc.comp. Dr.sc.comp. Leo Seļāvo(EDI), Krišjānis Nesenbergs(EDI), Atis Hermanis(EDI). Didzis Lapsa(EDI)

15:25-15:55  „Uz ontoloģijām balstītas tīmekļa videi pielāgotas zināšanu inženierijas tehnoloģijas” pārskats par posmā paveikto, 2.projekta vadītājs Dr.habil.sc comp. Jānis BārzdiņšDr.habil sc.ing.  Jānis Grundspeņķis, Jānis Bičevskis.

15:55 -16:15 Kafijas pauze, demonstrācijas

16:15-16:45 „Biofotonika: attēlošana, diagnostika un monitorings” pārskats par posmā paveikto, 3.projekta vadītājs Dr.habil.phys. Jānis Spīgulis.

16:45 -17:15 „Tehnoloģijas drošai un uzticamai gudrajai pilsētai” pārskats par posmā paveikto, 4.projekta vadītājs Dr.sc.comp. Ints Mednieks(EDI), Dr.sc.ing. Jurģis Poriņš(RTU TI), Sandis Dejus.

17:15- 17:30 Noslēguma diskusija, demonstrācijas

7. decembrī, plkst. 14:00 Elektronikas un datorzinātņu institūta (EDI) (Dzērbenes iela 14, Rīgā) konferenču zālē notiks seminārs, kurā iepazīstinās ar valsts pētījumu programmas „Kiberfizikālās sistēmas, ontoloģijas un biofotonika drošai&viedai pilsētai un sabiedrībai” (SOPHIS) trešā posma norises gaitu un apspriedīs rezultātus.

Ar valsts pētījumu programmas SOPHIS izaicinājumiem un jau paveiktā kopsavilkumu iepazīstinās SOPHIS vadītājs Dr.sc.comp. Modris Greitāns. Semināra programma.

Lūgums pasākuma apmeklētājiem reģistrēties interneta vietnē http://sophis.edi.lv/register/ vai pa tālruni: +371 67554500; e-pasts: info@edi.lv.

Semināra prezentācijas.

“VPP SOPHIS izaicinājumi un jau paveiktā kopsavilkums” SOPHIS vadītājs Dr.sc.comp. Modris Greitāns (EDI).

„Kiberfizikālo sistēmu tehnoloģiju attīstība un to pielietojumi medicīnā un viedā transporta jomā” pārskats par posmā paveikto, 1.projekta vadītājs Dr.sc.comp. Leo Seļāvo (EDI).

„Uz ontoloģijām balstītas tīmekļa videi pielāgotas zināšanu inženierijas tehnoloģijas” pārskats par posmā paveikto, 2.projekta vadītājs Dr.habil.sc comp. Jānis Bārzdiņš (LU MII), apakšprojekta vadītājs Dr.habil sc.ing.  Jānis Grundspeņķis (RTU DITF), apakšprojekta vadītājs Dr.sc.comp. Jānis Bičevskis (LU DF).

„Biofotonika: attēlošana, diagnostika un monitorings” pārskats par posmā paveikto, 3.projekta vadītājs Dr.habil.phys. Jānis Spīgulis. (LU ASI), apakšprojekta vadītājs Dr.phys. Uldis Rubīns (LU ASI).

„Tehnoloģijas drošai un uzticamai gudrajai pilsētai” pārskats par posmā paveikto, 4.projekta vadītājs Dr.sc.comp. Ints Mednieks.(EDI), apakšprojekta vadītājs Dr.sc.ing. Jurģis Poriņš (RTU TI), apakšprojekta vadītājs Sandis Dejus (RTU BF).

Zinātniskais pārskats par 1.posmu

Zinātniskais pārskats  par programmas pirmā posma izpildes gaitu.(1.06.2014-30.04.2015)

Projekta „Kiberfizikālo sistēmu tehnoloģiju attīstība un to pielietojumi medicīnā un viedā transporta jomā” Zinātniskais pielikums Nr.1.

Projekta „Uz ontoloģijām balstītas tīmekļa videi pielāgotas zināšanu inženierijas tehnoloģijas” Zinātniskais pielikums Nr.2.

Projekta  „Biofotonika: attēlošana, diagnostika un monitorings” Zinātniskais pielikums Nr.3.

Projekta „Tehnoloģijas drošai un uzticamai gudrajai pilsētai”  Zinātniskais pielikums Nr.4.

Zinātniskais pārskats par 1. un 2. posmu

Projekts Nr.1 „Kiberfizikālo sistēmu tehnoloģiju attīstība un to pielietojumi medicīnā un viedā transporta jomā”. Scientific report.

Projekts Nr.2 „Uz ontoloģijām balstītas tīmekļa videi pielāgotas zināšanu inženierijas tehnoloģijas”. Scientific report.

Projekts Nr.3  „Biofotonika: attēlošana, diagnostika un monitorings”. Scientific report.

Projekts Nr.4 „Tehnoloģijas drošai un uzticamai gudrajai pilsētai”. Scientific report.

Zinātniskais pārskats par 3. posmu

Zinātniskais pārskats par programmas trešā posma izpildes gaitu.(1.04.2016-31.12.2016)

Projekts Nr.1 „Kiberfizikālo sistēmu tehnoloģiju attīstība un to pielietojumi medicīnā un viedā transporta jomā”. Scientific report.

Projekts Nr.2 „Uz ontoloģijām balstītas tīmekļa videi pielāgotas zināšanu inženierijas tehnoloģijas”. Scientific report.

Projekts Nr.3  „Biofotonika: attēlošana, diagnostika un monitorings”. Scientific report.

Projekts Nr.4 „Tehnoloģijas drošai un uzticamai gudrajai pilsētai”. Scientific report.

2017.g 5. decembrī, plkst. 14:00 visi interesenti aicināti iepazīties ar valsts pētījumu programmas “Kiberfizikālās sistēmas, ontoloģijas un biofotonika drošai&viedai pilsētai un sabiedrībai” (SOPHIS) nepilnos četros gados sasniegtajiem rezultātiem nākamās paaudzes IKT sistēmu attīstībā. Seminārā un demonstrācijās iepazīstināsim ar paveikto pašbraucošo auto, bezvadu sensoru tīklu, valkājamo iekārtu, zināšanu inženierijas, datizraces, neironu tīklu dziļās apmācības, bezkontakta diagnostikas, plūdu prognozēšanas, viedo pilsētu u.c. jomās. Semināra programma.

Seminārs norisināsies Rīgā, Teikā, Dzērbenes ielā 14, Elektronikas un datorzinātņu institūta konferenču zālē. Interesentiem lūgums iepriekš reģistrēties vietnē: http://sophis.edi.lv/register

Jautājumu gadījumā, vai reģistrācijai neizmantojot tīmekļa vietni, iespējams ar mums sazināties SOPHIS vadītājs Dr.sc.comp. Modris Greitāns  pa tālruņiem +371 67554500, +371 28398813  vai caur e-pastu info@edi.lv.

Valsts pētījumu programmas “Kiberfizikālās sistēmas, ontoloģijas un biofotonika drošai&viedai pilsētai un sabiedrībai” (SOPHIS) vadītājs un projektu vadītāji.


 2017.g 5. decembra VPP SOPHIS noslēguma semināra prezentācijas

Interesentiem, kam nebija iespēja ierasties klātienē iespējams arī noskatīties video ierakstu

Tehnoloģiju sasniegumi Latvijā

Tehnoloģiskas Prognozes

Projekts Nr.2. „Uz ontoloģijām balstītas tīmekļa videi pielāgotas zināšanu inženierijas tehnoloģijas

Projekts Nr.3. „Biofotonika: attēlošana, diagnostika un monitorings”

Projekts Nr4. “Tehnoloģijas drošai un uzticamai gudrajai pilsētai”

Projekts Nr.1.“Kiberfizikālo sistēmu tehnoloģiju attīstība un to pielietojumi medicīnā un viedā transporta jomā”

Pārskats  par programmas izpildes gaitu 1.06.2014. -31.12.2017.

Final report. 1.06.2014 – 31.12.2017.

Gala pārskats  par programmas izpildi. 1.06.2014. – 31.12.2017.

 Zinātniskais pārskats par programmas izpildes gaitu

Projekts Nr.1 „Kiberfizikālo sistēmu tehnoloģiju attīstība un to pielietojumi medicīnā un viedā transporta jomā”. Scientific report.

Projekts Nr.2 „Uz ontoloģijām balstītas tīmekļa videi pielāgotas zināšanu inženierijas tehnoloģijas”. Scientific report.

Projekts Nr.3  „Biofotonika: attēlošana, diagnostika un monitorings”. Scientific report.

Projekts Nr.4 „Tehnoloģijas drošai un uzticamai gudrajai pilsētai”. Scientific report.

Stratēģiskās vadības grupas vērtējums.

Iesaistītie zinātnieki

  Dr. sc. comp. Kaspars Sudars
  Dr. sc. comp. Kaspars Sudars

  Vadošais pētnieks

  [protected]
  Dr. sc. ing. Rihards Novickis

  Vadošais pētnieks

  +371 67558288
  [protected]
  Mg. math. Tamāra Laimiņa

  Zinātniskā asistente

  +371 67558202; +371 67558207.
  [protected]
  Dr. sc. comp. Modris Greitāns
  Dr. sc. comp. Modris Greitāns

  EDI direktors, vadošais pētnieks

  +371 67554500
  [protected]
  Dr. sc. ing. Roberts Kadiķis
  Dr. sc. ing. Roberts Kadiķis

  Vadošais pētnieks

  +371 67558134
  [protected]