Aktualitātes

22.janvāris

10:00 EDI "A" auditorijā notiks VPP projekta Nr.4 "GUDPILS" seminārs.

1. I.Mednieks. "Tālizpētes datu veidi un to izmantošana pilsētvides izpētē".
2. J.Siņica-Siņavskis. "Divu dažādu sensoru datu ar dažādu izšķirtspēju kopīga izmantošana klasifikācijai." Aicināti visi interesenti.

13:00 EDI A auditrijā viesosies uzņēmums UAB "Elintos matavimo sistemos" no Lietuvas.

Pārstāvji pastāstīs par Vision Research ātrdarbīgajām kamerām un veiks demonstrāciju. Iespējams varēs aplūkot arī high-speed termālo kameru. Visi interesenti, laipni gaidīti.

21.- 22. janvāris


Diskrētās signālu apstrādes laboratorijas vadošais pētnieks Modris Greitāns un pētnieks Kaspars Ozols piedalās starptautiskajā pasākumā "ARTEMIS Brokerage Event 2015" Amsterdamā, Nīderlandē. Pasākuma laikā, popularizējot institūta tēlu, tiek prezentēti sasniegtie zinātniskie rezultāti un kompetences. Pasākuma laikā tiek meklēti un veidoti jauni, starptautiski sadarbības kontakti un partneri jaunu projektu pieteikumu veidošanai.
17. janvāris

LTV1 18:35 raidījumā "Ielas garumā"  sižets par Dzērbenes ielu tostarp EDI. Vairāk par sižetu Ielas garumā

15. janvāris


SIRSNĪGI SVEICAM 75 gadu JUBILEJĀ institūta ilgadejo darbinieku Stroboskopijas laboratorijas vadītāju vadošo pētnieku KĀRLI KRŪMIŅU!

05. janvāris

No 2015. gada 01.janvāra Institūtā tiek uzsākta 2.1.1.2. aktivitātes „Atbalsts starptautiskās sadarbības projektiem zinātnē un tehnoloģijās” otrās kārtas projekta „Elektronikas un datorzinātņu institūta starptautiskā nozīmīguma celšana” īstenošana.