Aktualitātes

Sekojiet līdzi EDI aktivitātēm25.martā

Diskrētās signālu apstrādes laboratorijas pētnieks Kaspars Ozols piedalās Latvijas Elektrotehnikas un elektronikas rūpniecības asociācijas (LETERA) biedru kopsapulcē, kurā uzstājās ar prezentāciju par Elektronikas un datorzinātņu institūtu. Sapulces laikā tiek uzklausīta Ekonomikas ministres Danas Reiznieces-Ozolas uzruna par Ekonomikas ministrijas redzējumu un plānotajām aktivitātēm ražošanas uzņēmumu darbības atbalstam 2014.-2020.gada ES fondu plānošanas periodā; tiek uzklausīts arī ziņojums par LETERA darbību 2014. gadā; tiek ievēlēts jauns LETERA prezidents un jauna valde; tiek apstiprināts LETERA 2015. gada budžets; kā arī uzklausīta elektronikas un elektrotehnikas nozares izaugsmes stratēģijas prezentācija.


25.marts

EDI Zinātniskās padomes loceklis pētnieks Krišjānis Nesenbergs piedalās starptautiskajā praktiskajā konferencē par Baltijas jūras reģiona globālo konkurētspēju.  Konferenci rīko Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā sadarbībā ar Latvijas Universitāti Eiropas Komisijas pārstāvniecībā Latvijā (Eiropas Mājā).Tās mērķis ir salīdzināt valstu viedās specializācijas stratēģijas un analizēt pozitīvos un bremzējošos faktorus pārrobežu zinātnes un inovāciju attīstībā, zinātnes institūciju, uzņēmumu, zinātnieku un uzņēmēju sadarbībā gan Baltijā, gan Baltijas un Skandināvijas valstu starpā.

 


25.-26. marts

Diskrētās signālu apstrādes laboratorijas pētnieks Rihards Fuksis  piedalās starptautiskajā pasākumā "H2020 Secure Societies Information Day" Briselē, Beļģijā. Pasākuma laikā, popularizējot institūta tēlu, tiek prezentēti sasniegtie zinātniskie rezultāti un kompetences. Pasākuma laikā tiek prezentēta projekta pieteikuma ideja par jaunu biometrijas parametru izmantošanu robežu šķērsošanā. Komandējuma mērķis ir atrast jaunus starptautiskus partnerus apvārsnis 2020 projekta pieteikuma izstrādei.


21.- 30. marts

Direktors - vadošais pētnieks Modris Greitāns un pētnieks Atis Hermanis piedalās starptautiskajā konferencē  „The 2nd IEEE International Symposium on Inertial Sensors and Systems” – IEEE ISISS’2015 Havaju salās, ASV, kurā prezentē rakstu  „Shape sensing based on acceleration and magnetic sensor system”, iesaistās diskusijās un veido jaunus starptautiskus sadarbības kontaktus.19.marts

Diskrētās signālu apstrādes laboratorijas pētnieks Kaspars Ozols, LIKTA birojā, tikās ar Kanādas "Cloudnet" izveidotāju un speciālistu mākoņdatošanas jomā Neil McEvoy. Tikšanās laikā tika diskutēts par mākoņdatošanas drošības jautājumiem, esošajiem izaicinājumiem un nākotnes perspektīvām.


17.marts

Institūta direktors Modris Greitāns Valsts izglītības un attīstības aģentūrā paraksta vienošanos par Eiropas Reģionālās Attīstības fonda projekta īstenošanu Institūtā laika posmā no 2015.gada 01.janvāra līdz 2015.gada 30.novembrim: Nr.2015/0003/2.1.1.2.0/14/APIA/VIAA/007 "Elektronikas un datorzinātņu institūta starptautiskā nozīmīguma celšana"


16. - 20. marts

Diskrētās signālu apstrādes laboratorijas darbinieks Roberts Kadiķis piedalās starptautiskā konferencē "GPU Technology Conference", kas veltīta grafisko procesoru pielietojumam dažādās zinātnes jomās. Īpašs uzsvars šī gada konferencē tiek likts uz deep learning algoritmiem, kas ir pret skaitļošanas jaudām prasīgi mašīnmācīšanās algoritmi.

       


8.-10.marts

EDI vadošais pētnieks Leo Seļāvo piedalās sanāksmē „European Summit on Innovation for Active and healthy Ageing” Briselē, Beļģijā. Pasākuma laikā tiek apzinātas iespējas veikt pētniecību un piesaistīt finansējumu šajā jomā, kā arī aicināt potenciālus partnerus uz sadarbību pētniecības projektos.


09.marts


LUMII norisinās projekta „IKSA-CENTRS” darba konference, kurā  projekta partneriem, uzraudzības padomei, IZM, VIAA, mediju pārstāvjiem un lēmumu pieņēmējiem tiek sniegts pārskats par projektā sasniegto, kā arī sniegts ieskats VNPC darbības ieguvumos. EDI pārstāvis Krišjānis Nesenbergs uzstājas ar prezentāciju par EDI attīstību zinātnes infrastruktūras modernizācijas kontekstā un tiek demonstrēts arī video materiāls par Institūta infrastruktūru. Pasākuma programma šeit.


9-11. marts

Diskrētās signālu apstrādes laboratorijas vadošais pētnieks Modris Greitāns un pētnieks Kaspars Ozols piedalās starptautiskajā pasākumā "The Co-Summit 2015: Smart Industry: impact of software innovation" Berlīnē, Vācijā. Pasākuma laikā, popularizējot institūta tēlu, tiek prezentēti sasniegtie zinātniskie rezultāti un kompetences. Pasākuma laikā tiek meklēti un veidoti jauni, starptautiski sadarbības kontakti un partneri jaunu projektu pieteikumu veidošanai, kā arī satikti esošie partneri, lai pārspriestu topošo projekta pieteikumu nianses.5.marts

Kiberfizikālo sistēmu laboratorijas pētnieks Artis Mednis piedalās Latvijas Mākslas akadēmijas promocijas padomes atklātā sēdē kā viens no Raita Šmita promocijas darba „Jauno mediju māksla. Saglabāšanas un reprezentācijas problemātika” recenzentiem (http://lma.lv/index.php?parent=4523).


03.marts

Direktors un Diskrētās signālu apstrādes laboratorijas vadošais pētnieks Modris Greitāns piedalās COST Action IC1106 “Integrating Biometrics and Forensics for the Digital Age” programmas vadības sēdē un konferencē „International Workshop on Biometrics and Forensics (IWBF 2015)”  Gjovikā (Norvēģijā)


25.februāris

27. februārī un sestdien, 28. februārī  izstādes "Skola 2015" ietvaros RTU absolventi un EDI darbinieki - pētnieki Atis Hermanis, Teodors Eglītis un Rinalds Ruskulis, kā arī zinātniskais asistents Ričards Cacurs RTU Stendā demonstrē izstādes apmeklētājiem stājas monitoringa sistēmas prototipu "SmartWear" (tas var novērst skoliozes risku, jo spēj iemācīt lietotājam noturēt muguru pareizā, ārsta definētā stāvoklī), kā arī  plaukstas biometrisko sistēmu PALMs, kas spēj atpazīt cilvēku pēc tā plaukstas rievojuma un asinsvadiem.

 


23. februāris

Mūžībā aizgājis bijušais ilggadējais Institūta darbinieks
Dr. habil. sc. Comp. Vladimirs Pelipeiko (23.08.1931. - 22.02.2015.)
Izvadīšana notiks trešdien 25.februārī 14.00 Krematorijas Lielajā zālē.
Institūta kolektīvs izsaka dziļu līdzjūtību aizgājēja tuviniekiem, piederīgajiem, draugiem...


13.-20. februāris

Notiek LU 73. konferences datorzinātņu un informācijas tehnoloģiju sekcijas sēdes (http://www.df.lu.lv/zinas/t/31734/). Dalībniekiem tiek dota iespēja noklausīties vairāk nekā 20 referātus par dažādām teorētiskām un praktiskām datorzinātņu tēmām, t.sk. kvantu algoritmiem, Tīmekļa grafiskā dizaina pirmsākumiem Latvijā, IT drošības incidentu analīzi un augstas izšķirtspējas displeju sienas izveidi. Elektronikas un datorzinātņu institūts ir pārstāvēts ar diviem referātiem:
L. Seļāvo, I. Driķis, R. Balašs - "Lokalizācija iekštelpās ar digitāli vadāmām antenām"
A. Mednis, J. Judvaitis, R. Ruskuls - "Heterogēna bezvadu sakaru poligona izveide"


23. februāris

Šodien EDI viesojas Transporta un sakaru institūta delegācija  rektora Igora Garusa vadībā, lai iepazītos ar institūtu un apspriestu turpmākās sadarbības iespējas.


13. februāris

Šodien 10:00 EDI "A" auditorijā notiks VPP projekta Nr.4 "GUDPILS" seminārs.

Dienas kārtībā:
1. "Mākslīgo neironu tīklu pielietošana Gudro pilsētu drošības uzlabošanai", K.Sudars
2. "Mākslīgo neironu tīklu matemātiskie aspekti", V.Plociņš


Aicināti visi interesenti.


12. -13. februāris


EDI direktors un vadošais pētnieks Modris Greitāns un pētnieks Kaspars Ozols piedalās prezidentūras ietvaros rīkotajā konferencē “Viedās specializācijas stratēģija: jauna pieeja izglītības, pētniecības un industrijas partnerībai reģionos”, Rīgā, Latvijā. Konferencē pulcēsies starptautiski eksperti, politikas veidotāji, akadēmiķi, zinātnieki, kā arī uzņēmēji un nevalstisko organizāciju pārstāvji. Konferences fokusā ir Viedās specializācijas stratēģija jeb ilgtspējīga, uz zināšanām un inovācijām balstīta ekonomiskā izaugsme.

 Vairāk info par konferenci Šeit: http://www.ris3riga2015.lv/about/


11.februāris


Latvijas Radio raidijumā Monopols Ingus Ulmanis intervēja EDI vadošo pētnieku Leo Seļāvo. Saruna vijās ap datoriem un to iespējām, emocijām, mūziku, bērnību, fantastiku un sapņiem.
Intervijas ieraksts pieejams šeit: http://lr1.lsm.lv/lv/raksts/monopols/latvijas-universitates-datorikas-fakultates-profesors-leo-selavo.a48183/Foto: foto.lu.lv/Toms Grīnbergs


11. februāris


EDI pētnieki sadarbībā ar RTU 27. februārī,  no plkst. 15 līdz 18 un sestdien, 28. februārī, no plkst. 10 līdz 12 izstādes "Skola 2015" apmeklētājus iepazīstinās ar stājas monitoringa sistēmas prototipu «SmartWear». Savukārt sestdien no plkst. 12 līdz 17 notiks plaukstas biometrisko parametru atpazīšanas sistēmas «PALMs» demonstrējumi.

 Foto: flickr.com


10. februāris

Mūžībā aizgājis Ilggadējais Institūta darbinieks
Vadošais pētnieks  Dr. habil. sc. Comp. Evalds Hermanis (19.10.1934. - 09.02.2015.)
Izvadīšana notiks  Jaunjelgavā,  no Luterāņu baznīcas kapličas sestdien 14.februārī 12:00
Institūts izsaka visdziļāko līdzjūtību piederīgajiem…


02. - 05. februāris

EDI direktors un vadošais pētnieks Modris Greitāns un pētnieks Kaspars Ozols apmeklē trešo projekta DEWI tikšanās pasākumu "DEWI F2F meeting" Madridē, Spānijā. Vairāk par projektu DEWI


22.janvāris

10:00 EDI "A" auditorijā notiks VPP projekta Nr.4 "GUDPILS" seminārs.

1. I.Mednieks. "Tālizpētes datu veidi un to izmantošana pilsētvides izpētē".
2. J.Siņica-Siņavskis. "Divu dažādu sensoru datu ar dažādu izšķirtspēju kopīga izmantošana klasifikācijai." Aicināti visi interesenti.

13:00 EDI A auditorijā viesosies uzņēmums UAB "Elintos matavimo sistemos" no Lietuvas.

Pārstāvji pastāstīs par Vision Research ātrdarbīgajām kamerām un veiks demonstrāciju. Iespējams varēs aplūkot arī high-speed termālo kameru. Visi interesenti, laipni gaidīti.


21.- 22. janvāris

Diskrētās signālu apstrādes laboratorijas vadošais pētnieks Modris Greitāns un pētnieks Kaspars Ozols piedalās starptautiskajā pasākumā "ARTEMIS BrokerageEvent 2015" Amsterdamā, Nīderlandē. Pasākuma laikā, popularizējot institūta tēlu, tiek prezentēti sasniegtie zinātniskie rezultāti un kompetences. Pasākuma laikā tiek meklēti un veidoti jauni, starptautiski sadarbības kontakti un partneri jaunu projektu pieteikumu veidošanai.17. janvāris

LTV1 18:35 raidījumā "Ielas garumā"  sižets par Dzērbenes ielu tostarp EDI. Vairāk par sižetu Ielas garumā


15. janvāris


SIRSNĪGI SVEICAM 75 gadu JUBILEJĀ

institūta ilgadejo darbiniekuStroboskopijas laboratorijas vadītāju vadošo pētnieku

KĀRLI KRŪMIŅU!
05. janvāris

No 2015. gada 01.janvāra Institūtā tiek uzsākta 2.1.1.2. aktivitātes „Atbalsts starptautiskās sadarbības projektiem zinātnē un tehnoloģijās” otrās kārtas projekta „Elektronikas un datorzinātņu institūta starptautiskā nozīmīguma celšana” īstenošana.