Aktualitātes

Sekojiet līdzi EDI aktivitātēm

 11.- 12. janvāris

Latvijas Universitātes Akadēmiskajā dabaszinātņu centrā norisinās Eiropas Kosmosa aģentūras (EKA) informācijas diena.

11.janvārī Latvijas Universitātes Akadēmiskajā dabaszinātņu centrā norisinājās Eiropas Kosmosa aģentūras (EKA) informācijas diena. Pasākuma mērķis bija atskatīties uz aizvadītajiem sadarbības gadiem ar EKA, pilnveidot Latvijas uzņēmumu, universitāšu un zinātnisko institūciju izpratni par EKA un tās darbību principiem, kā arī piesaistīt jaunus partnerus sadarbībai ar EKA.

Vairāk informācijas par pasākumu šeit.

Savukārt, 12.janvārī norisinājās seminārs visiem potenciālajiem EKA Eiropas Sadarbības valsts plāna (ESVP) projektu pieteicējiem un interesentiem. Pieteikšanās trešajam ESVP projektu konkursam būs atvērta no 2017. gada 30. janvāra līdz 27. martam. Kopējais finansējums būs 1 500 000 EUR, un tas tiks atvēlēts projektu īstenošanai EKA programmu ietvaros vairākās aktivitātēs.

Šajos pasākumos EDI pārstāvēja vadošais pētnieks Ints Mednieks, prezentējot vienu no diviem EKA projektiem, kas tiek īstenoti EDI: DynLand un pētnieks Krišjānis Nesenbergs.30.decembris

Elektronikas un datorzinātņu institūts iesniedzis projektu pieteikumus Centrālajā finanšu un līgumu aģentūrā Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa  “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās” 4.2.1.2. pasākuma “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās” projektu atlases ietvaros. Pasākuma un atlases kārtas mērķis ir veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu, viedu energovadību un atjaunojamo energoresursu izmantošanu tiešās valsts pārvaldes iestādes vai tās padotības iestādes, vai valsts deleģētās funkcijas veicošas atvasinātas publiskas personas īpašumā vai lietošanā esošajās ēkās.